Dilan droomt van vrijheid!

Financiën

Jaarverslag en jaarrekening
We voelen ons in hoge mate verantwoordelijk om het geld dat mensen ons toevertrouwen zorgvuldig en doelgericht te besteden. Dat zijn we aan hen en aan de kinderen waarvoor men geeft, verplicht. Daarom nemen wij verantwoorde risico’s om te komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen. En leggen rekenschap af van onze plannen en onze activiteiten naar alle doelgroepen. Transparantie vinden wij heel belangrijk.

Save the Children legt jaarlijks verantwoording af over haar activiteiten in haar jaarverslag.


ANBI-instelling
Save the Children Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Save the Children Nederland geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. U kunt de gift aftrekken van uw inkomsten/vennootschapsbelasting.

Save the Children Nederland is bekend als ANBI-instelling bij de Belastingdienst onder RSIN nummer 006861878.