Dilan droomt van vrijheid!

Financiën

We voelen ons in hoge mate verantwoordelijk om het geld dat mensen ons toevertrouwen zorgvuldig en doelgericht te besteden. Dat zijn we aan hen en aan de kinderen waarvoor men geeft, verplicht. Daarom nemen wij verantwoorde risico’s om te komen tot duurzame oplossingen voor en met kinderen. En leggen rekenschap af van onze plannen en onze activiteiten naar alle doelgroepen.
Transparantie vinden wij heel belangrijk.

Save the Children legt jaarlijks verantwoording af over haar activiteiten in haar jaarverslag.