Bescherming

Kinderen kunnen pas groeien en zich ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Kinderen horen niet te werken, maar naar school te gaan. Ze horen niet bang te zijn in hun huis, omgeving of op school. Ze horen geen onderdeel te zijn van conflicten of geweld. Kinderen horen kind te kunnen zijn, te spelen met vriendjes en vriendinnetjes en bij hun familie te wonen.

Chronische armoede, onveiligheid, machtsongelijkheid en schadelijke traditionele gebruiken liggen vaak ten grondslag aan geweld tegen en uitbuiting van kinderen. Kinderen die geboren worden in armoede en geweld ontbreekt het aan een eigen identiteit en een eigen stem.

Kinderen een stem geven is uiterst moeilijk, maar ook uiterst noodzakelijk. We betrekken kinderen bij de totstandkoming van onze programma’s, leren kinderen en volwassenen over de rechten van kinderen en ondersteunen hen bij het claimen ervan. Hierbij baseren wij ons op het ‘Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind’ van de Verenigde Naties, waarvoor de oprichtster van Save the Children de basis legde. 

In noodsituaties beschermen we kinderen door zo snel mogelijk weer routine te brengen in de chaos, veilige speelplekken te creëren en kinderen te herenigen met familie.

Een kind dat veilig is, heeft de ruimte om te dromen over een toekomst. Een kind dat zich onveilig voelt, kan alleen maar dromen van veiligheid.