Gezondheidszorg

Elk jaar overlijden ruim 6,3 miljoen kinderen onder de 5 jaar aan ziektes die te voorkomen of te genezen zijn. Ziektes zoals diarree, longontsteking, mazelen maar ook te voorkomen problemen tijdens de zwangerschap of bevalling, kosten jaarlijks aan miljoenen kinderen en jonge moeders het leven.

Het voorkomen van kinder- en moedersterfte is een kernactiviteit van Save the Children. Wij helpen kinderen de eerste jaren van hun leven te overleven door te zorgen voor goede medische zorg, voorlichting en gezonde voeding. We zetten erop in dat kinderen hun vijfde levensjaar bereiken.

We willen ervoor zorgen dat we tot 2015 vijftig miljoen kinderen en jonge moeders bereiken met als doel de kindersterfte met 500.000 kinderen per jaar terug te dringen. Save the Children Nederland nam een deel van deze doelstelling voor haar rekening met het uitvoeren van een programma met mobiele klinieken in de slums van Delhi, India. Ook in Liberia, Oeganda, DR Congo, Ivoorkust, Ethiopië en Honduras werden met Nederlandse financiering programma's uitgevoerd gericht op het terugdringen van kindersterfte.

Het gaat de goede kant op, maar er is meer nodig!
In 1990 stierven nog meer dan twaalf miljoen kinderen onder de vijf jaar aan gemakkelijk te voorkomen aandoeningen zoals diarree, longontsteking, malaria en ondervoeding. In 2013 is dit cijfer gedaald tot 6,3 miljoen per jaar. Een enorme verbetering, maar tegelijkertijd nog steeds een schikbarend cijfer. Het gaat nog steeds om dagelijks 21.000 jonge kinderen.

In het jaar 2000 hebben de wereldleiders met elkaar afgesproken dat de kindersterfte in 2015 met tweederde moet zijn teruggebracht. Deze Millenniumdoelstelling - nummer vier op de lijst van acht Millenniumdoelen - kan alleen worden gehaald als de inspanningen om de sterfte onder kinderen terug te brengen, flink worden verhoogd.

Red hun leven
Save the Children wil haar inspanningen op het gebied van levens redden graag verhogen. Hoe meer kinderen we kunnen bereiken, hoe meer kinderen een toekomst hebben. Daarvoor hebben we uw steun nodig, zodat we ziekenhuizen kunnen bouwen, medisch personeel kunnen opleiden, moeders kunnen voorlichten, kinderen kunnen beter maken en in geval van nood direct hulp te kunnen bieden.