Samenwerking en lobby

Samenwerkingsverbanden
Save the Children hecht grote waarde aan samenwerking, zowel bij draagvlakversterking in Nederland als bij het verbeteren van leefomstandigheden voor kinderen in de landen waar we werken. Hiervoor maken we deel uit van diverse samenwerkingsverbanden. Samen met collega-organisaties trekken we op om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren in o.a. Afghanistan, DR Congo, Liberia en Zuid Soedan. Onder de vlag van de Samenwerkende Hulporganisaties trekken we met andere organisaties op in tijden van nood. Lees meer

Lobby
Veel problemen kunnen alleen door nieuwe wetgeving en aangepaste beleidsprioriteiten van overheden structureel worden opgelost, zowel in onze programma landen als in Nederland. Hiervoor voeren we lobbyactiviteiten uit in Nederland en in de landen waar we werken.  Lees meer.