Onderwijs

Zodra kinderen de eerste vijf cruciale levensjaren hebben overleefd, kan gebouwd worden aan hun toekomst. Onderwijs is heel belangrijk om een eigen bestaan op te kunnen bouwen en te groeien naar zelfredzaamheid. Om mensen te worden die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van hun eigen leven en aan hun toekomst. En aan die van mensen waarmee ze samenleven.

Voor veel kinderen is onderwijs niet vanzelfsprekend: omdat ze in grote armoede leven, omdat oorlog en geweld deze basisvoorziening heeft weggeslagen, omdat school niet veilig is of omdat ze geboren zijn als meisje. Onze onderwijsprogramma’s gaan dan ook veel verder dan alleen het gebouw neerzetten of renoveren. Het gaat om het betrekken van ouders, overheden, beslissers in de gemeenschap en natuurlijk de kinderen zelf. Zodat scholen veilig zijn, leerkrachten goed zijn opgeleid, ouders kun dochters naar school sturen en onderwijs een vanzelfsprekend deel van een kinderleven wordt.

Op school leren kinderen niet alleen het alfabet, maar ook over vrede, respect en verdraagzaamheid. Ze leren samenwerken en ze leren over hun eigen identiteit. Onderwijs geeft niet alleen een individueel kind een toekomst, maar draagt bij aan de toekomst van een land. Bovendien heeft onderzoek aangetoond, dat onderwijs van meisjes bijdraagt aan het tegengaan van kindersterfte.

Onderwijs is de basis voor een mooie toekomst.