Skip to main content
header-Medewerker-praat-met-kind-in-Libanon-julie-2020-CH1465405.jpg

Het geluid van de vernietiging klinkt nog na in Beiroet

Vrijdag 14 Augustus 2020

Nu de hulpverlening op gang is gekomen, vertellen medewerkers van Save the Children over hun ervaring en waar de kinderen van Beiroet en hun families behoefte aan hebben.


Save the Children werkt al sinds 1953 in Libanon. Een aantal collega’s van het kantoor in Beiroet waren aan het werk toen de stad letterlijk omvergeblazen werd door de explosie, gelukkig raakte niemand van hen gewond. 

Ahmad Bayran - Save the Children’s mediamanager voor het Midden-Oosten beseft dat hij geluk heeft gehad: “Ik kon gelukkig ongedeerd ontsnappen. De meeste mensen hier zijn nog steeds in shock. Gezinnen inventariseren wat er over is van hun huis, als dat er nog staat. 300.000 mensen zijn dakloos geworden, naar schatting zijn 100.000 van hen kinderen. De gebeurtenis heeft een grote impact op hen gemaakt. Een aantal van hen heeft een ouder of een broertje of zusje verloren. Dat is een traumatische gebeurtenis.”

Ahmad-Bayran

Geluid van de vernietiging 
Iman El Ali, normaal gesproken educatie coördinator in Beiroet, verleende mentale eerste hulp. “We bezochten beschadigde locaties in de buurt van de plek van de explosie en hebben psychologische eerste hulp verleend aan kinderen en verzorgers. Vooral de ouders of verzorgers hadden hulp nodig. Zij wisten niet hoe ze met hun kinderen om moesten gaan na deze ervaring. Ze vertelden verhalen over hoe ze probeerden hun kinderen te redden, hoe de gewonden er uit zagen. Deze mensen wisten nog precies hoe de explosies klonken, het geluid van de vernietiging daarna en hoe het glas in de ramen brak.”
 

Iman-El-Ali

Terug naar normale leven 
“Wij hebben allereerst ter plaatse psychologische eerste hulp verleend en zullen waar we kunnen hulp blijven bieden” gaat El Ali verder. “Bijvoorbeeld door voedselpakketten en desinfectiekits aan te bieden om de families te helpen terug te keren naar hun normale leven. Mensen willen graag alles weer schoon maken en opbouwen. Ook zorgen we voor psychosociale ondersteuningssessies voor kinderen. Hiermee helpen wij hen om mentaal om te gaan met de impact van de ramp. Daarnaast gaan we ouders en verzorgers leren alert te zijn op gedragsveranderingen bij kinderen. En hen ook handvatten geven zodat ze weten hoe ze moeten omgaan met kinderen die worstelen met hun gevoelens zodat ze weten hoe ze het beste met hun kinderen kunnen communiceren over de ramp.”
 

Oorlogsgebied 
“Mensen vertelden mij dat de ramp hen herinnert aan eerdere heftige ervaringen”, zegt Farah Barbar, Save the Children Case Management Officer. Veel inwoners van de stad hebben ervaring met het leven in een oorlogsgebied. Dat komt dan weer boven.” Naast noodhulp is mentale steun heel belangrijk. “We moeten dan ook de kinderen en hun families de ruimte geven om te verwerken wat hen net is overkomen.”
 

Farah-Barbar