Skip to main content
2f45414d-611a-4554-9b4c-8494c2e04c95.jpg.webp

Nieuwjaarswens van onze directeur Pim Kraan

Donderdag 2 Januari 2020
Aan het begin van het nieuwe jaar richt ik mij tot u om u de beste wensen over te brengen.
 
Ik hoop dat u 2019 goed heeft afgesloten en met vertrouwen 2020 bent ingestapt. Graag dank ik u voor uw steun in het afgelopen - voor ons zo bijzondere - jaar waarin wij ons 100-jarig bestaan beleefden. Een jaar waarin wij een wereldwijde actie zijn gestart om de oorlog tegen kinderen te stoppen. In het Haagse Vredespaleis was hiervoor op 16 mei de aftrap. Onze tweejarige actie roept op tot respect voor het internationaal humanitair recht: burgers en vooral kinderen moeten gevrijwaard blijven van oorlogsgeweld. Want, of je nu in Syrië, Jemen of Nederland woont; op school moet een kind veilig kunnen leren. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Helaas is dat nog steeds niet overal ter wereld zo.

40.000 handtekeningen
Mede namens u boden wij daarom de Tweede Kamer 40.000 handtekeningen aan. Zoveel mensen hadden onze petitie ondertekend die de regering oproept de veilige status van scholen wereldwijd te bevorderen. Wij roepen ook op om schenders van dit recht op te sporen en te vervolgen. Save the Children wordt daarin onder meer gesteund door de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties en de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof.

Wij werken voor én achter de schermen
Onze actie gaat ook over hulp aan slachtoffers. Zo hielden onze hulpverleners moedig stand aan de frontlinies van de oorlog in Jemen en stonden zij daar kinderen acuut bij. Terwijl wij achter de schermen werkten aan de beperking van wapenexporten aan landen die de burgerrechten schenden in datzelfde land. De Nederlandse regering scherpte het wapenexportbeleid aan en hetzelfde gebeurde in tal van andere landen, waaronder Italië, Spanje en Duitsland, die ook aan de strijdende partijen leverden. Ondertussen verleenden onze collega’s psychosociale zorg aan kinderen die in deze oorlogsgebieden traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en begeleiden zij ook kinderen uit deze regio’s in opvanglocaties in Nederland.

Net als 100 jaar geleden, toen een jonge vrouw, onze oprichtster Eglantyne Jebb, haar stem gebruikte tegen het onrecht dat kinderen in conflict werd aangedaan, zo gaan ook wij vandaag de barricades op. De vlam die onze oprichtster ontstak voor de rechten van kinderen, houden wij met trots brandende. Daarom voerden wij een strijd die in 2019 alleen met uw steun kon worden gevoerd en alleen met uw steun in 2020 kan worden voortgezet. Want u maakt deel uit van onze organisatie en alleen samen kunnen wij een betere wereld nastreven voor kinderen. Ik werk hiervoor graag samen, met collega-organisaties, met overheden, met bedrijven maar vooral met u.

Nogmaals dank voor uw steun en een voorspoedig en gezond 2020!

Pim Kraan.
Pim-Kraan-Plein-DHaag-1000x667