Skip to main content
66794fd8-81aa-4fba-822d-34b247796f5b.jpg.webp

Oproep aan kabinet: Zorg dat farmaceuten hun coronakennis vrijgeven

Woensdag 1 April 2020

Samen met 33 andere organisaties hebben wij de ministers van Rijn, Wiebes en Kaag opgeroepen om een ‘Covid-19 pool’ te steunen.
 

Nederland moet zich inzetten voor een wereldwijde pool waarin kennis, data en intellectueel eigendom rondom het coronavirus (Covid-19) vrij wordt gedeeld. Dit is de kernboodschap van de brief die 33 maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en volksgezondheidsexperts aan het kabinet hebben gestuurd.
 
Kennis delen 
In de brief hameren de organisaties erop dat kennis en data over Covid-19 niet in handen moeten blijven van een enkele farmaceut, maar omwille van het publieke belang en de urgentie van de crisis breed beschikbaar moeten zijn. Alleen zo kan de preventie, detectie en behandeling van corona beter worden opgepakt. Op dit moment is vanwege het octrooirecht van de farmaceutische industrie hun kennis beschermd en hoeven zij deze niet te delen. Bovendien zijn als gevolg van deze monopoliepositie medicijnprijzen hoog, met alle gevolgen vandien voor mensen in lage- en middeninkomenslanden.
 
Toegang tot geneesmiddelen van levensbelang
De maatschappelijke organisaties, politieke jongerenorganisaties en academia hopen dat hun steun Nederland het laatste zetje geeft om haar solide reputatie op het gebied van toegang tot geneesmiddelen waar te maken. Zeker nu de coronacrisis steeds meer landen raakt met beperkte financiële middelen en vaak zwakke zorgstelsels.
 
Lees hier de volledige brief.
 
Beluister hier de podcast over dit onderwerp