Belang kind voorop bij afspraken migratie

Het belang van kinderen moet voorop staan als tijdens de formatie van een nieuwe Nederlandse regering over maatregelen rond migratie wordt gesproken, stelt Save the Children. Dat houdt in dat kinderen niet in een situatie mogen worden gebracht die mogelijk schadelijk voor ze is, geestelijk of lichamelijk. Aan dat uitgangspunt, dat vastligt in Artikel 3 van het door Nederland geratificeerde Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), mag niet worden getornd.

Save the Children komt met die oproep nu de formatie een nieuwe fase ingaat. Het migratievraagstuk is de afgelopen dagen een splijtzwam gebleken bij de onderhandelingen, maar dat mag geen reden zijn om internationale verdragen en afspraken uit het oog te verliezen. Daarom ook heeft de kinderrechtenorganisatie vanaf het begin af aan de deal tussen Turkije en de EU afgewezen. De uitvoering van dat verdrag past volgens Save the Children niet binnen de internationale verdragen.
 
De berichten die via de media naar buiten komen over ‘vergelijkbare deals met landen in Noord-Afrika’, zijn daarom zorgwekkend. Het voornemen om migranten, dus ook kinderen op de vlucht, nog voordat ze in Europa zijn aangekomen naar zogenoemde ‘derde landen’ in Noord-Afrika te sturen, zal in de praktijk vrijwel altijd in strijd zijn met het IVRK. Kinderen op de vlucht hebben recht op extra bescherming, op onderwijs, gezondheidszorg en toezicht, en ze hebben het recht asiel aan te vragen en zich te ontwikkelen.
 
Het is zeer de vraag of Nederland en de EU die garanties kunnen geven voordat kinderen worden teruggestuurd naar ‘derde landen’. “De ongemakkelijke waarheid is dat een korte termijn-oplossing vrijwel onmogelijk is zonder kinderrechten te schenden”, zegt Riekje Camara, manager Lobby & Advocacy bij Save the Children. “De enige duurzame oplossing is om de oorzaken van de migratie weg te nemen. Daarvoor zijn vrede en veiligheid nodig, maar ook eerlijke handel met de thuislanden, eerlijke belastingen, beleid tegen klimaatverandering, het opbouwen van een maatschappelijke middenveld en andere maatregelen die bijdragen aan een land waarin jongeren perspectief hebben op een toekomst.”
 
Tot het zover is moet de EU, en dus ook Nederland, legale en veilige routes instellen voor mensen die recht hebben op bescherming. Europa moet ruimhartiger omspringen met humanitaire visa en hervestiging. Daarnaast is het aan Europa om haast te maken met verdergaande afspraken over een eerlijker verdeling tussen de lidstaten van alleenreizende kinderen op de vlucht, vluchtelingen en asielzoekers. Het belang van het kind moet daarbij leidend zijn.