Deel van Bangladesh wacht nieuwe ‘vloedgolf’

Lager gelegen delen van Bangladesh maken zich op voor nieuwe overstromingen nu het overvloedige water dat in het noorden zijn verwoestende spoor trok, verder afzakt richting de Golf van Bengalen. Nu al zijn ruim 20 miljoen mensen in de regio geraakt door de ergste overstromingen in jaren. Het dodental in Nepal, Bangladesh en India staat op ongeveer 700, waarvan er in India meer dan 440 vielen.
Save the Children waarschuwt dat alles moet worden gedaan om de uitbraak van ziektes bij kindreren te voorkomen. Ook moeten ze zo snel mogelijk weer naar school.

“Nu het water in Bangladesh verder stroomafwaarts zakt, vrezen we dat het water daar voor nog meer schade gaat zorgen. Met name rond de grote zijrivieren”, zegt Mark Pierce, directeur van Save the Children in Bangladesh. “Mensen moeten wegblijven uit de overstromingsgebieden of zo nodig hun huizen verlaten.”

De enorme schaal van deze crisis heeft tot gevolg dat er te weinig voedsel en schoon drinkwater is. Meer dan een half miljoen woningen zijn beschadigd, meer dan 400.000 hectare landbouwgrond is vernietigd. Pierce: “We doen wat we kunnen, maar er is dringend veel meer hulp nodig.”

Thomas Chandy, directeur van Save the Children in India, waarschuwt voor een mogelijke gezondheidsramp nu het overstromingswater in India zich in een aantal gebieden terugtrekt. “De zware taak van het herstel begint nu pas”, zegt Chandy. “Een van de uitdagingen is het voorkomen van ziektes als cholera en diarree. Veel waterbronnen zijn besmet geraakt door de overstromingen en veel kinderen wonen op vochtige plekken, waar ze een groter risico lopen ziek te worden. Onze prioriteit is nu om terugkerende gezinnen te helpen gezond te blijven.”

Alleen al in India zijn door de overstromingen meer dan 7.000 scholen beschadigd of verwoest, net als materialen en schoolboeken. Daardoor bestaat het risico dat kinderen langere tijd niet naar school kunnen. “De overstromingen hebben een grote impact op het onderwijs”, aldus Chandy. “Het is enorm belangrijk dat we scholen zo snel mogelijk weer open krijgen. Scholen zijn op dit moment de beste plek voor kinderen; ze kunnen er leren, zijn er beschermd en onderwijs zorgt voor structuur.”

In Nepal is de hulp in de getroffen gebieden inmiddels op gang gekomen, na enkele dagen van goed weer. Verspreid over het land zijn ongeveer 500.000 mensen geraakt door de overstromingen en de daarop volgende aardverschuivingen.

Save the Children is in alle drie de landen al jaren actief en is direct in actie gekomen na de overstromingen, onder meer door honderden dekzeilen uit te delen als tijdelijke beschutting. In India worden kinderen opgevangen in speciale speelplekken waar ze bij kunnen komen, en de organisatie deelt hygiëne-pakketten en materialen ter beschutting uit. In de twee zwaarst getroffen gebieden van Bangladesh deelt Save the Children hulpgoederen uit, zoals hygiëne en keuken-pakketten, en geld waarmee gezinnen basisbehoeften als eten en drinken kunnen kopen.
 

Geef kinderen in Bangladesh, India en Nepal een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer