Save the Children ‘hertaalt’ regeerakkoord om kinderen stem te geven

Sinds vandaag kunnen kinderen en jongeren daadwerkelijk meepraten over het regeringsbeleid van de komende jaren. Save the Children heeft het Regeerakkoord door kinderboekenschrijver Rindert Kromhout laten ‘hertalen’ in een kindvriendelijke versie: het Regeerakkoord in Kindertaal. Drievoudig Gouden penseel-winnaar Jan Jutte maakte de illustraties.

De verlaging van enkele belastingen maar ook het duurder worden van ‘de gewone boodschappen’, het milieu, de plannen rond vluchtelingen, het zingen van het volkslied op school, maatregelen tegen de verspreiding van naaktfoto’s op internet en formulieren waarop niet meer staat of je man of vrouw bent; alles komt voorbij in een taal die voor kinderen begrijpelijk is.
 
Het eerste exemplaar van het Regeerakkoord in Kindertaal is op woensdagochtend 20 december in ontvangst genomen door vicepremier Hugo de Jonge, minister van VWS. Hij kwam er voor naar de Maria Montessorischool in Den Haag, waar kinderen van groep 8 het Regeerakkoord in Kindertaal officieel aan de regering overdroegen. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, een van de opstellers van het ‘echte’ regeerakkoord, nam woensdagochtend eveneens een exemplaar in ontvangst, in het gebouw van de Tweede Kamer.

Elk kind heeft volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) het recht om zijn of haar mening te geven over zaken die hen raken. Het verdrag is door Nederland ondertekend, maar ‘we’ scoren slecht als het aankomt op participatie van kinderen en jongeren. Het Kinderrechtencomité, dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag, stelde in 2015 dat het ‘bezorgd is over het gebrek aan mogelijkheden voor [Nederlandse] kinderen om te participeren in beslissingen en beleid dat hen aangaat…’ Sindsdien zijn stappen gezet in de goede richting, bijvoorbeeld door de organisatie van de Voor De Jeugd Dag en de recente toezegging om een kinderminister en –staatssecretaris aan te stellen. Maar er moet meer gebeuren.
 
Het Regeerakkoord in Kindertaal is bedoeld om de overheid er echt van te doordringen dat het betrekken van jongeren bij beleid niet moeilijk is, maar dat er wel moeite voor moet worden gedaan. “Om mee te kunnen praten moeten kinderen eerst begrijpen waar het over gaat”, zegt directeur Pim Kraan van Save the Children. “Kinderen en jongeren komen vaak met hele goede oplossingen, waar volwassenen zelf niet aan denken. Goed voorbeeld daarvan is het project Speaking Minds, waarbij jongeren die te maken krijgen met armoede oplossingen aandragen bij de gemeente waarin ze wonen. Ze bedenken speciale apps, buttons op websites, WhatsAppgroepen. Kinderen kunnen heel goed meedenken, maar dan moeten ze wel begrijpen over welk beleid ze meepraten. En er moet wel naar ze geluisterd worden.”
 
In een reactie laat minister en vice-premier Hugo de Jonge (VWS) weten: “Met kinderen praten over de plannen van de regering is voor een voormalig schoolmeester een feestje. Hun ideeën en kijk op de toekomst zijn verfrissend en waardevol. Die moeten we dan ook heel serieus nemen.”
 
Ook fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, een van de grondleggers van het regeerakkoord, is blij met de kindvriendelijke versie: “In het regeerakkoord staan plannen die over de toekomst van onze kinderen gaan. Het is dan ook goed dat ook kinderen die plannen kunnen begrijpen. Over onze omgang met het klimaat, waar zij straks de gevolgen van merken. Over scholen, waar zij straks dagelijks naar toe gaan. En nog veel meer. Daarom is het zo mooi dat het regeerakkoord nu ook in kindertaal is geschreven. Eerder schreven we ook ons eigen verkiezingsprogramma in eenvoudige taal. Omdat politieke plannen ons allemaal kunnen raken en ons aller toekomst kunnen bepalen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meelezen wat we van plan zijn.”
 
Download het Regeerakkoord in Kindertaal
De kindvriendelijke versie van het regeerakkoord is te downloaden, samen met een uitleg-video en andere materialen. Daarmee is het beschikbaar voor bijvoorbeeld scholen die het willen gebruiken in lespakketten tijdens lessen over (de rol van) de politiek en de maatschappij.
 
Voor de digitale versie van het Regeerakkoord in Kindertaal en onderwijsmaterialen, zie 
savethechildren.nl/laatkinderenmeepraten