She Decides: 181 miljoen euro voor gezinsplanning

Wij zijn heel blij met het totaalbedrag van 181 miljoen euro dat bijeengebracht is voor gezinsplanning op de She Decides conferentie in Brussel, een initiatief van minister Ploumen.

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is ook bijzonder tevreden over het resultaat. 'Het is fantastisch wat landen, maatschappelijke- en particuliere organisaties hier hebben laten zien. Dit geeft veel vertrouwen dat we die zo belangrijke voorzieningen voor gezinsplanning voor miljoenen vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden in stand kunnen houden’.

Aanleiding voor de minister om in actie te komen is het besluit van de nieuwe Amerikaanse regering, nu vijf weken geleden, een streep te zetten door de financiering van hulporganisaties op het gebied van gezinsplanning (de zogenaamde Mexico City Policy).
 
De afgelopen decennia is er met de investeringen van de Verenigde Staten en andere landen grote vooruitgang geboekt in de strijd tegen moeder- en kindersterfte. Sinds 1990 is de sterfte van kinderen onder de vijf jaar gehalveerd. Save the Children is bezorgd dat de herinvoering en verruiming van de Mexico City Policy deze vooruitgang in gevaar brengt, als de beschikbaarheid van en toegang tot essentiƫle basisvoorzieningen, zoals vaccinaties, hiv/aids-behandeling, voeding, gezinsplanning, zwangerschapszorg en prenatale zorg beperkt dreigen te worden.
 
Meisjes en vrouwen moeten zelf kunnen kiezen of, met wie en wanneer zij kinderen krijgen. Save the Children ondersteunt vrouwen, adolescenten en kinderen om hun rechten te verwezenlijken en werkt wereldwijd met partners en in coalities om ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen toegang krijgen tot seksuele en reproductieve gezondheidsinformatie en diensten. Wij juichen het She Decides initiatief van minister Ploumen dan ook van harte toe.

We ondersteunen een geĆÆntegreerde aanpak om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te behalen. Een van die doelen is een einde te maken aan te voorkomen moedersterfte, zuigelingensterfte, kindersterfte en doodgeboorte. In 2015 bereikte Save the Children met haar gezondheidswerk, inclusief toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en -informatie, direct 11 miljoen vrouwen en 23 miljoen kinderen en adolescenten, en indirect 75 miljoen mensen in 60 landen.