Somalische kinderen steeds vaker in aanraking met geweld en uitbuiting

Meer dan een miljoen kinderen in Somalië lopen een hoger risico slachtoffer te worden van geweld en kinderarbeid of gescheiden te raken van hun ouders, als gevolg van de verwoestende droogte. Dat stelt Save the Children na nieuw onderzoek.

De impact van de droogte gaat veel verder dan een tekort aan voedsel en water, blijkt uit onderzoek onder ruim 600 mensen in zeventien districten. Kinderen hebben een hoog stressniveau en vertonen symptomen als plotselinge schreeuw- en huilbuien. Alle ondervraagden zeggen dat het gedrag van kinderen in hun buurt is veranderd.

Meer dan de helft stelt dat kinderen agressiever zijn geworden. Bijna tweederde van de ondervraagde kinderen en de helft van de volwassenen zegt dat het geweld tegen kinderen is toegenomen. Volgens 30 procent lopen kinderen een hoger risico slachtoffer te worden van seksueel geweld, sinds het begin van de droogte.

Kinderen zijn kwetsbaarder omdat ze van hun ouders zijn gescheiden of omdat ze aan het werk worden gezet om aan het gezinsinkomen bij te dragen. Honderdduizenden kinderen lopen het risico van school te worden gehaald; meer dan 80 procent van de ondervraagden zegt dat kinderen minder vaak naar school gaan.

 

“De uitkomsten tonen aan dat onder de zichtbare crisis een tweede crisis sluimert”, zegt directeur Hassan Saadi Noor van Save the Children in Somalië. “Kinderen melden steeds vaker mishandelingen en misbruik als ze hout of water gaan halen of op het vee passen. Kinderen die moeten werken of meehelpen in het huishouden lopen een groot risico uitgebuit te worden. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat kinderen niet gescheiden raken van hun ouders en dat ze naar school blijven gaan, dat is de beste en veiligste plek voor ze. Als dat echt niet kan, moeten we plekken bieden waar ze veilig zijn en waar slachtoffers hulp krijgen.”

In Somalië en de autonome regio Somaliland zijn 6,2 miljoen mensen geraakt door de droogte. Onder hen zijn bijna 3 miljoen kinderen, van wie er ruim 360.000 lijden aan acute ondervoeding. Het is van groot belang de meest kwetsbare gezinnen te steunen en ervoor te zorgen dat hun kinderen naar school blijven gaan. Noor: “Anders kan de enorme vooruitgang van de afgelopen jaren voor wat betreft het aantal schoolgaande kinderen, weer ongedaan worden gemaakt.”

De afgelopen drie maanden heeft Save the Children in Somalië meer dan een half miljoen mensen bereikt, onder meer door met watertrucks en tientallen mobiele gezondheidsteams honderden getroffen gemeenschappen te helpen. De teams richten zich op het bestrijden van ondervoeding en het geven van hygiënische, sanitaire en medische hulp.