West-Afrika wil nu echt af van kindhuwelijken

Vierentwintig landen in West- en Centraal-Afrika willen af van kindhuwelijken. Dat werd woensdag, op de laatste dag van de driedaagse internationale topconferentie over het beëindigen van kindhuwelijken, duidelijk.

Voor het eerst waren overheden, traditionele, religieuze en andere invloedrijke leiders uit de regio in zulke grote getale in Senegal bij elkaar om samen met kinderrechtenorganisaties en VN-organisaties oplossingen voor het afschaffen van kindhuwelijken te bespreken. Het was voor het eerst dat zulke invloedrijke spelers in de regio bij elkaar kwamen.  
 
"Deze spelers kunnen het verschil maken"
Save the Children is verheugd over deze uitkomst. ‘De afspraken zijn belangrijk omdat ze zijn gemaakt door mensen die daadwerkelijk kindhuwelijken kunnen beëindigen’, zegt Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland. ‘Het is uniek dat nu verschillende traditionele en religieuze leiders samen met overheden en het maatschappelijk middenveld afspraken hebben gemaakt. Dat is nog niet eerder zo goed gelukt als nu. Het zijn juist deze spelers die het verschil kunnen maken. We trekken nu samen met hen op om de bestaande ideeën over kindhuwelijken in dorpen en gemeenschappen uit te bannen.‘
 
Burkina Faso, Mali en Niger
De landen zijn het erover eens dat achttien jaar als wettelijke minimumleeftijd moet gelden om in het huwelijk te mogen treden. In Burkina Faso startte, in voorbereiding op de conferentie, al een nationale publieke campagne om kindhuwelijken te beëindigen. Ook zegde het land toe haar nationale strategie op dit onderwerp herzien. In landen als Mali en Niger is Save the Children nauw betrokken bij het ontwikkelen van nationaal beleid op dit thema en zijn verschillende comités opgericht, waaraan de regering en Save the Children deelnemen.
 

700 miljoen vrouwen trouwden voor hun achttiende
Zes van de tien landen in West- en Centraal-Afrika staan in de lijst van landen met het hoogste percentage kindhuwelijken ter wereld. Alleen al in deze regio trouwen jaarlijks 1,7 miljoen kinderen die jonger zijn dan achttien jaar. Wereldwijd zijn er meer dan 700 miljoen vrouwen die voor hun achttiende trouwden. In Afrika trouwt zelfs een derde van hen voor hun vijftiende. Dat blijkt uit onderzoek van Save the Children en de Wereldbank.
 
Topprioriteit voor de Afrikaanse Unie
Het momentum om kindhuwelijken in Afrika uit te bannen komt steeds dichterbij: de Afrikaanse Unie (AU) onderschreef in 2015 het uitgangspunt om een einde te maken aan de praktijk. Ook is het onderwerp voor dit jaar een van de drie topprioriteiten van de AU. 

Prinses Mabel van Oranje
De top ‘Ending Child Marriage’ in Senegal werd mede georganiseerd door Girls not Brides van Prinses Mabel, Save the Children, Plan en UNICEF. Mabel van Oranje: ‘Het is inspirerend om te zien hoe betrokken de deelnemers zijn. Maar de mooie woorden moeten worden omgezet in meer daden. We kunnen de meisjes in West- en Centraal-Afrika, maar ook daar buiten, niet in de steek laten.’
 
Armoede, ongeletterdheid, traditie of sociale druk
Kindhuwelijken hebben vaak desastreuze gevolgen; geweld, mishandeling en uitbuiting komen relatief vaak voor. De huwelijken komen voort uit armoede, ongeletterdheid, traditie of sociale druk. Een ander gevolg van deze huwelijken is dat kinderen -meestal meisjes- met school stoppen, waardoor ze zich niet meer ontwikkelen en in armoede blijven leven. Ze worden doorgaans vroeg zwanger, levensgevaarlijk voor zowel hun eigen gezondheid als die van hun kind.
 
More the Brides Alliance
Save the Children vecht wereldwijd tegen kindhuwelijken. In India, Niger, Pakistan, Mali en Malawi doen we dat samen met Oxam Novib, Simavi en the Population Council in de More Than Brides Alliance. Samen zorgen we ervoor dat kinderen onderwijs, zorg en bescherming krijgen en dat jongeren de skills krijgen om voor hun rechten op te komen. Ook zetten we ons in om wetten aangepast te krijgen en mensen binnen de (lokale) overheid en in de gemeenschappen te doordringen van het belang van de strijd tegen kindhuwelijken.