1,6 miljoen kinderen bereikt met directe hulp

Dankzij iedereen die Save the Children Nederland heeft gesteund, hielpen we in 2017 wereldwijd ruim 2,1 miljoen mensen, waaronder 1,6 miljoen kinderen. 

Met onze voorlichting aan overheden, lokale partners, gemeenschappen, ouders én kinderen bereikten we nog eens 5,6 miljoen mensen.  

Deze impact maakt onderdeel uit van het werk van het internationale Save the Children netwerk, die dankzij de wereldwijde inspanning 49 miljoen kinderen kon bijstaan met medische zorg, onderwijs en bescherming.

In ons jaarverslag 2017 lees je waar en hoe we in actie kwamen voor kinderen in nood.

Groeiende steun

De eigen fondsenwerving in Nederland is gestegen naar een nieuw hoogtepunt. Daardoor kunnen we op steeds grotere schaal kinderrechten aan de kaak stellen en meer kinderen hulp bieden. Dit danken we aan het vertrouwen en de groeiende steun van het Nederlands publiek, bedrijfsleven, fondsen en stichtingen.

We zijn er trots op dat steeds meer mensen zich herkennen in onze missie en aanpak. Deze inzet zal in 2018 worden voortgezet met als doel om - in de geest van onze oprichtster bijna 100 jaar geleden -vooruitstrevend te blijven als het gaat om het beschermen van kinderen.