14 miljoen mensen lijden honger in de Hoorn van Afrika

In de Hoorn van Afrika lijden miljoenen mensen honger door de aanhoudende droogte en voortdurende conflicten. 7,8 miljoen mensen in Ethiopië en 6,2 miljoen mensen in Somalië zijn ondervoed.

Zonder ingrijpen zullen die aantallen drastisch toenemen. Zeven Nederlandse hulporganisaties die deel uitmaken van de Dutch Relief Alliance (DRA) komen in actie om de slachtoffers te helpen die zonder hulp niet kunnen overleven.
 
Meerdere jaren van verminderde voedselproductie in combinatie met het langdurige conflict hebben de nomadische- en boerengemeenschappen uitgeput waardoor het voor de meest kwetsbare groepen steeds moeilijker wordt om een volgende crisis te overleven. De zeven Nederlandse hulporganisaties Dorcas, ICCO/Kerk in Actie, Save the Children, SOS Kinderdorpen, World Vision, ZOA en CARE dat de samenwerking coördineert, bieden samen noodhulp om deze kwetsbare groepen in Somalië en Oost-Ethiopië te helpen.
 
Wat doet de Dutch Relief Alliance
Een half jaar lang krijgen ruim 191.000 mensen ondersteuning in allerlei vormen, zoals maandelijkse voedselpakketten of cash vouchers om in hun onderhoud te voorzien. Daarnaast worden er waterzuiveringstabletten uitgedeeld en de waterleidingsystemen onderhouden voor betere toegang tot schoon drinkwater. Ook worden er noodlatrines neergezet en de vertegenwoordigers van de gemeenschappen krijgen trainingen over het belang van betere hygiëne en hoe ze die kennis kunnen overbrengen op anderen.

De DRA komt in actie wanneer er sprake is van een levensbedreigende noodsituatie. In de Hoorn van Afrika hebben de hulporganisaties uitgezocht welke gebieden het zwaarst getroffen zijn door droogte en waar de meest kwetsbare groepen verblijven. Op basis daarvan zijn de groepen geselecteerd die in aanmerking komen voor de noodhulp en die de komende zes maanden hulp krijgen om in hun onderhoud te kunnen voorzien.