Door jouw steun kan Arwa haar zoon blijven knuffelen

We berichten regelmatig over het lot van kinderen in oorlogsgebieden, zoals in Syrië. Veel mensen laten ons naar aanleiding van deze berichten weten dat ze zich machteloos voelen.

We begrijpen dit gevoel heel goed. De statistieken zijn ook schrikbarend en de uiteindelijke oplossing ligt bij wereldleiders. Jij en wij kunnen nou eenmaal niet voorkomen dat kinderen opgroeien in oorlogsgebieden.
 
11 miljoen oorlogskinderen in Jemen
We kunnen er wél samen voor zorgen dat kinderen in oorlogsgebieden niet in de steek worden gelaten, maar dat ze de hulp krijgen die nodig is om te overleven. Bijvoorbeeld in Jemen: daar groeien 11 miljoen kinderen op in een oorlog. Door deze oorlog dreigen 4 miljoen kinderen te sterven van de honger.  
 
De kinderen achter de statistieken
Dit zijn niet zomaar statistieken: achter deze cijfers zitten kwetsbare en onschuldige kinderen. Save the Children doet wat nodig is om het leven van kinderen te redden, want elk kind verdient een eerlijke kans. Ook als het opgroeit in een oorlog. Kinderen zoals Safwan (2 jaar). Hij werd ernstig ondervoed binnen gebracht in een ondervoedingskliniek van Save the Children in Jemen. We gaven hem de medische hulp die hij nodig had. Na vier weken intensieve zorg kon hij weer met zijn moeder Arwa mee naar huis. Om ervoor te zorgen dat Safwan nu gezond blijft, krijgt dit gezin structurele voedselhulp.

170.000 ondervoede kinderen gered
Safwan is één van de ruim 170.000 acuut ondervoede kinderen in Jemen van wie we het afgelopen jaar het leven redden en ook de afgelopen maand kregen 12.500 kinderen de medische zorg die ze nodig hadden. Jouw steun aan Save the Children maakt dus wel degelijk het verschil voor kinderen in oorlogsgebieden. Arwa is je in elk geval heel dankbaar, want dankzij jou kan ze haar zoon nog elke dag knuffelen.
 
Namens onze collega’s in Jemen, dank je wel!