Save the Children eerste Nederlandse NGO met MVO-certificering

Vandaag heeft Michael van der Vlies van KIWA onze onlangs behaalde ISO-, Partos- en MVO-certificaten officieel overhandigd aan onze directeur Pim Kraan.

KIWA is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Save the Children Nederland is de eerste Nederlandse NGO die een MVO-certificaat heeft gekregen. De conclusie in het auditrapport: "In het primaire proces Save the Children Nederland zijn ‘van nature’ MVO-doelen verweven. Door het implementatieproces van het MVO-managementsysteem is goed ingezet op MVO-beleid gericht op het functioneren van de organisatie."