Grote zorgen over voorgenomen asielbeleid EU waarbij kinderen worden opgesloten

Wij maken ons grote zorgen over het lot van kinderen in het voorgenomen asielbeleid van de EU om gevluchte en kwetsbare kinderen op te sluiten in gesloten kampen in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

De Europese Unie heeft besloten om de grenzen voor vluchtelingen en andere kwetsbare mensen te sluiten en ze op te vangen in gesloten kampen in Noord-Afrika. 21 organisaties, waaronder Save the Children, voeren gezamenlijke actie onder de noemer “Er is een verschil tussen opvang in de regio en opsluiten in de regio”.

Concreet betekent het plan van de EU, dat vluchtelingen en andere kwetsbare kinderen door Europa worden opgesloten in afgesloten kampen in landen in Europa en in bijvoorbeeld Tunesië, Egypte en Albanië.. Daar moeten zij achter hekken afwachten of hun asielaanvraag wordt goedgekeurd.

Wij maken ons grote zorgen over het lot van de kinderen in dit plan. Een kind is namelijk in de eerste plaats een kind. En daarna pas vluchteling of migrant. Het is de plicht van elke overheid om het belang van het individuele kind altijd voorop te zetten. Ongeacht de keuzes die voor hen gemaakt worden. Het opsluiten van een kind is in strijd met het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind en heeft verstrekkende gevolgen voor hun welzijn en toekomst:

  • Opsluiting zorgt voor angst en trauma’s
  • Zonder onderwijs verliezen kinderen de kans om zich te ontwikkelen
  • Kinderen zijn er niet beschermd tegen (seksueel) geweld

We realiseren ons dat er geen eenvoudige oplossingen zijn. Het is uiteindelijk aan de politiek om te bepalen wie wel en niet het recht heeft om een (tijdelijk) bestaan op te bouwen binnen de EU. Het is echter wél onze taak om er op toe te zien dat regeringen zich aan de regels en wetten houden die we met elkaar hebben afgesproken, en de waarden die daar onder liggen.