Honderden kinderen de dupe van politiegeweld aan de EU-grenzen

Tussen januari en november dit jaar zijn meer dan 1.350 migranten- of vluchtelingenkinderen agressief bejegend bij een van de grenzen van de Europese Unie.

515 keer, dus in bijna een derde van de gevallen, werd excessief geweld gebruikt door politieagenten of grensbewakers. Dat blijkt uit getuigenissen verzameld door kinderhulporganisatie Save the Children en haar partnerorganisatie in Servië, Praxis.

Alleenreizende kinderen
Vooral kinderen die alleen reisden of onderweg hun familieleden waren kwijtgeraakt, werden de dupe van gewelddadig gedrag bij een van de EU-grenzen. De meeste meldingen gingen over de grens tussen Kroatië en Servië, maar er was ook sprake van wangedrag aan de grenzen van Bulgarije, Macedonië (FYROM), Griekenland, Hongarije, Roemenië, Bosnië en Herzegovina en Slovenië. 

Getuigenissen van kinderen
Uit de getuigenissen van de kinderen blijkt dat grenswachten hen soms bedreigden of sloegen, pepperspray gebruikten, hun telefoons afnamen en kapot maakten, geld stalen, hen dwongen om kleding en schoenen uit te trekken en honden tegen hen opzetten. Ook werden kinderen en families zonder voedsel of water in bewaring gehouden.
 
"De Hongaarse politie ving ons, dwong ons te gaan zitten en sloeg op ons in”, vertelde een veertienjarige jongen uit Afghanistan. “Ze goten koud water over ons, bespoten ons met pepperspray en stookten de waakhonden op om ons te bijten. Vier tot vijf uur lang werden we vernederd en daarna teruggestuurd naar Servië.”
 
Grenswachten moeten juist zorgen voor veiligheid
Hoewel het aantal vluchtelingen en migranten dat Europa binnenkomt volgens het Europees grens- en kustwachtagentschap op het laagste niveau sinds 2007 is gekomen, worden kinderen nog steeds geconfronteerd met wreed en onevenredig politiegeweld en komen ze niet of nauwelijks in aanmerking voor asiel of gezinsherening.
 
"Het beschermen van de grenzen kan en moet op een humane manier gebeuren, zonder geweld te gebruiken", zegt Jelena Besedic van Save the Children. "Grenswachten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat kinderen veilig zijn, geregistreerd worden en asiel kunnen aanvragen. Betere monitoring aan de grenzen, door Europese grenswachten of onafhankelijke mensenrechtenorganisaties, kan gewelddadige incidenten voorkomen."