Kinderen in Somalië ondervoed door klimaatverandering

In grote delen van Somalië hadden boeren twee jaar lang geen spat regen gehad. Dit jaar gebeurde het tegenovergestelde. Door een cycloon overstroomden de akkers, spoelden de gewassen weg en verdronk het verzwakte vee.

Gevolgen klimaatverandering
In grote delen van Nederland dreigt extreme droogte: drinkwaterbedrijven roepen op om spaarzaam om te gaan met water en in delen van Nederland is zelfs een algeheel sproeiverbod ingesteld.

Volgens het KNMI geeft de huidige droogte “een idee van de gemiddelde droogte die we in de toekomst kunnen verwachten door de opwarming van de aarde”. De gevolgen van klimaatverandering beperken zich niet tot Nederland.

In grote delen van de wereld staat het klimaat volledig op z’n kop. Bijvoorbeeld in grote delen van Somalië, waar boeren twee jaar lang geen spat regen hebben gehad. Hierdoor mislukten oogsten, kwam het vee om en droogden waterbronnen op. 

Dit jaar gebeurde het tegenovergestelde, maar met hetzelfde resultaat. Door een cycloon overstroomden de akkers, spoelden de gewassen weg en verdronk het verzwakte vee. Een boer heeft na een mislukte oogst twee oogsten nodig om te herstellen: die kans is dit jaar opnieuw verkeken.

Levensbedreigend ondervoed
De gevolgen in Somalië gaan verder dan een paar minuten korter douchen: ruim 2,6 miljoen kinderen zijn in nood. Zij verzwakken in razend tempo en raken levensbedreigend ondervoed. 

Wat doen wij?
Save the Children werkt in de meest afgelegen gebieden in Somalië. Vorig jaar konden we er een hongersnood voorkomen: we bereikten ruim 1,6 miljoen kinderen met voedselhulp, schoon drinkwater en we hielpen boeren om oogsten te beschermen. Dit jaar doen we er weer alles aan om te voorkomen dat kinderen sterven van de honger. Zo hielpen we afgelopen maand:

  • 25.000 gezinnen met voedselhulp en met het herstellen van de akkers;
  • 50.000 kinderen en hun ouders met medische zorg in één van onze mobiele klinieken;
  • 32.000 ondervoede kinderen met speciale voeding (Plumpy’nut).

Sakariye was totaal verzwakt

Onze collega Pien Klieverik is net terug uit in Somalië. Ze bezocht daar een ondervoedingskliniek van Save the Children. “Ik zie dat we hier echt een verschil kunnen maken. In de mobiele kliniek kunnen we ervoor zorgen dat een kind overleeft. Met speciale pindakaaspasta (Plumpy'nut) en antibiotica knappen ze zienderogen weer op. Een van de moeders die ik ontmoet heb, is Amran. Zij kwam met haar zoon Sakariye van 6 maanden oud (zie foto hierboven). Elke ademteug kostte hem heel veel moeite, zo verzwakt was hij. De artsen en verpleegkundigen hebben zich direct over hem ontfermd met een infuus en sondevoeding. De kans is groot dat hij morgen nog in leven is als ik terugga naar de kliniek.”

Sakariye is helaas niet de enige. We hebben snel meer Plumpy'nut, antibiotica en eiwitrijke pap nodig om alle kinderen te helpen.