Kinderen vragen overheid méér te doen aan ondervoeding

Op donderdag 15 november 2018 organiseerde Save the Children het Nutrition Dinner, een verbindend evenement over het thema ondervoeding.

Onder leiding van prinses Viktória de Bourbon de Parme, beschermvrouwe van Save the Children, gingen we met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid aan tafel om te spreken over de vraag of we genoeg doen om in 2030 ondervoeding te hebben uitgebannen. Het Nutrition Dinner werd gehouden in InStock, het Nederlandse initatief om voedselverspilling aan te pakken.

We spraken over de ruim 821 miljoen mensen wereldwijd die ondervoed zijn en de 3,1 miljoen kinderen per jaar die sterven ten gevolge van acute ondervoeding. "Voedsel is meer dan een basisbehoefte", aldus prinses Viktória. "Het is een krachtig middel in het doorbreken van de cirkel van armoede. Het bevordert stabiliteit en economische groei."

Meer geld nodig in de strijd tegen ondervoeding
Uiteraard waren kinderen zelf ook vertegenwoordigd. Met gezonde spanning stelden Enhar, Cas en Ines van groep 8 van de Nutsschool Bezuidenhout bovenstaande vraag aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie lichtte toe dat zij voornemens zijn de komende jaren meer geld vrij te maken voor het bestrijden van ondervoeding, onder andere met het versterken van diverse ambassades. Save the Children juicht deze ambitie toe. Tot op heden besteedt Nederland slechts 0,47% van het totale ontwikkelingsbudget aan het tegengaan van ondervoeding, terwijl de wereldwijde afspraak is dat dit minimaal 2,0% moet zijn.

Inzet van honger als oorlogswapen
"Mooi om te zien dat kinderen veel sneller tot de kern van problemen komen", aldus prinses Viktória, waarna ze de aanwezigen met klem verzocht méér samen te werken om in 2030 ondervoeding te hebben uitgebannen. In haar speech ging prinses Viktória verder in op de rol van Nederland waar het gaat om het uitbannen van het inzetten van honger als oorlogswapen. Op Nederlands initatief is hier onlangs een VN-resolutie over aangenomen. Nu is het zaak dat de Nederlandse overheid doorpakt en concrete uitvoering geeft aan de resolutie.

Voeding is alles
Ook Saskia Osendarp, Wageningen University & Research, benadrukte dit in haar speech: "Er is geen magische oplossing. Dit probleem vraagt echt om geïntegreerde interventies, waar verschillende stakeholders samen werken in innovatieve samenwerkingsverbanden."

Zowel prinses Viktória als Saskia Osendarp zagen dat Nederland een leidende positie heeft om ondervoeding aan te pakken en benadrukten het belang dat we onze koppositie versterken, niet allerminst financieel. "Nu moeten we verder, want goede voeding zorgt voor duurzame groei en ontwikkeling. Voeding is alles." aldus prinses Viktória.
 

Foto's: Daniella van Bergen