Oproep aan Harbers: ga zelf kijken hoe veilig Afghanistan is

Staatssecretaris Mark Harbers (J&V) kreeg deze woensdagochtend een vliegticket aangeboden naar de Afghaanse stad Jalalabad, door SP-kamerlid Jasper van Dijk. Van Dijk bood het ticket aan namens een aantal kinder- en mensenrechtenorganisaties waaronder Save the Children; de organisaties vinden Afghanistan veel te gevaarlijk om kinderen en hun families terug te sturen.

Van Dijk: “Ondanks het oprukken van de Taliban, de vele aanslagen en het geweld is Afghanistan in de ogen van onze regering veilig genoeg. Ik ben het daar absoluut niet mee eens, net als talloze maatschappelijke organisaties. Daarom overhandig ik u een ticket naar Afghanistan om zelf te gaan kijken in hoeverre het veilig is."

Van Dijk bood het ticket aan tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring. De coalitie van organisaties verzet zich zwaar tegen het uitzetten van vluchtelingen naar Afghanistan, omdat de veiligheidssituatie verslechtert. In januari vond in Jalalabad nog een zware aanslag plaats op een kantoor van Save the Children.

Het ticket werd mede aangeboden namens Amnesty International, Save the Children, Defence for Children, INLIA, PAX en VluchtelingenWerk Nederland. Directe aanleiding is de uitspraak van afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 maart. De RvS oordeelde dat, hoewel de veiligheidssituatie in Afghanistan 'zorgelijk' is, Afghaanse asielzoekers geen recht hebben op asiel alleen vanwege het feit dat zij uit dit land komen.

Door de uitspraak dreigt de staatssecretaris de Afghanen wiens verzoek is afgewezen op korte termijn uit te zetten naar Afghanistan. De coalitie maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de uitspraak. Uitzettingen naar Afghanistan zijn levensgevaarlijk en het is volstrekt onverantwoord om ermee door te gaan. Het geweld is willekeurig en neemt toe; bij aanslagen zijn de afgelopen maanden honderden kinderen en volwassenen omgekomen.

De SP riep in december in een motie al op om uitzettingen naar het land te staken, in elk geval tot er een nieuw ambtsbericht is waarin een nieuwe evaluatie van de veiligheid is gemaakt. Van Dijk riep staatssecretaris Harbers in het algemeen overleg op de recente ontwikkelingen in Afghanistan mee te nemen in het ambtsbericht dat in mei zal verschijnen.