Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen. Samen tekenen zij vandaag het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Ook Save the Children Nederland ondertekende het akkoord.

Door het beleggen van hun vermogen kunnen pensioenfondsen wereldwijd invloed hebben op bijvoorbeeld mensenrechten en het milieu. Om die invloed beter te kunnen inzetten, is meer inzicht in de risico’s in de wereldwijde beleggingsketen en samenwerking met (lokale) partners nodig. 73 fondsen, samen goed voor zo’n 1180 miljard euro aan belegd vermogen, tekenen vandaag daartoe het convenant.

Fondsen vergroten inzicht
Door wereldwijd risico’s en negatieve impacts door beleggingen in kaart te brengen op basis van UNGP’s en OESO-richtlijnen, krijgen pensioenfondsen meer inzicht in waar risico’s en impacts op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade zich voordoen. Daarmee kunnen zij risico’s verminderen en hun invloed aanwenden om problemen op te lossen. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de kennis en ervaring van de andere deelnemende partijen van het convenant en hun (lokale) partners.
 
Projecten op mensen- en arbeidsrechten
Binnen het convenant gaan partijen samenwerken aan zes projecten waarbij samenwerking de invloed van pensioenfondsen kan vergroten. In januari wordt de eerste casus bekend gemaakt.   
 
Veel draagvlak voor convenant
Drie ministeries, zes maatschappelijke organisaties en drie vakbonden ondertekenen dit convenant. Daarmee is er breed draagvlak voor het convenant.

Naast de 73 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie, tekenen o.a. de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, Amnesty International Nederland en Save the Children Nederland. Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland: "De Nederlandse pensioensector is met een beleggingsportefeuille van zo’n 1340 miljard euro een van de grootste ter wereld. Nederlandse pensioenfondsen hebben dus wereldwijd grote invloed. Dankzij het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen kunnen zij in samenwerking met verschillende partijen grootschalige positieve veranderingen teweegbrengen voor kinderen."

Het convenant werd tevens ondertekend door de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.
 
Nederlandse pensioensector
Pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1340 miljard euro. Dat is geld van deelnemers in pensioenfondsen, die het geld laten groeien tot een goed pensioen voor hun deelnemers. Binnen de pensioensector ondertekenen 73 fondsen het convenant, samen goed voor zo’n 1180 miljard euro beheerd vermogen. De diversiteit onder fondsen is groot, organisaties verschillen enorm in omvang en invloed. In dit convenant slaan de fondsen de handen ineen om samen met overheden, vakbonden en ngo’s wereldwijd hun invloed positief aan te wenden.
 
Acht convenanten ondertekend
Het convenant is tot stand gekomen onder begeleiding van de SER. Met dit nieuwe convenant wordt er binnen de financiële sector breed gewerkt aan internationaal maatschappelijke verantwoord investeren. Eerder werden convenanten gesloten met banken en verzekeraars.
 
Er werden ook al convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend in de sectoren Duurzame Kleding en Textiel, Duurzaam Bosbeheer, Plantaardige Eiwitten, Verantwoord Goud en Voedingsmiddelensector. In totaal zijn er nu acht convenanten ondertekend. Gesprekken zijn nog gaande in onder andere de Natuursteensector, de Sierteeltsector en de Metallurgische sector. Bekijk hier een volledig overzicht van het convenant.