Petitie levert in korte tijd ruim 13.000 handtekeningen op

Save the Children lanceerde afgelopen dinsdag een wereldwijde petitie tegen het beleid van Donald Trump om kinderen bij de grens te scheiden van hun ouders. Met succes!

Ook in Nederland werd de oproep om te stoppen met dit onmenselijke beleid breed gesteund. Binnen 2,5 dag ondertekenden ruim 13.330 mensen onze petitie. Als jij ook hebt getekend: bedankt!

Decreet Trump
Inmiddels heeft Donald Trump een decreet getekend waardoor kinderen bij de grens niet meer van hun ouders worden gescheiden. Daarom hebben wij besloten de petitie uit de lucht te halen. We geven jouw stem door aan onze collega’s in Amerika. Dankzij jouw stem is hun oproep aan het Amerikaanse Congres om families te beschermen nog sterker.
 
Kinderen nog steeds opgesloten
Want we zijn er nog lang niet. Door het decreet is de gedwongen scheiding van families weliswaar van de baan, maar het gevangenzetten van families gaat onverminderd door. En hoe lang die detentie gaat duren, is onbekend. Dat is onacceptabel. Opgesloten zitten, is een traumatische ervaring die zeer slecht is voor de ontwikkeling van kinderen.
 
Kindvriendelijker immigratiebeleid nodig
Save the Children houdt de ontwikkelingen in de VS dan ook nauwlettend in de gaten. Onze Amerikaanse collega’s blijven druk uitoefenen om ervoor te zorgen dat het Amerikaanse congres een menselijker en kindvriendelijker immigratiebeleid gaat invoeren. Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben immers recht op een veilig bestaan en verdienen een toekomstperspectief.