Rapportageproces aan het VN-Kinderrechtencomité

Alle landen die het VN-Kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd, leggen om de vijf jaar verantwoording af aan het Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de kinderrechten in hun land. Dit geldt dus ook voor de Nederlandse staat.

Ngo’s mogen ook aan het VN- Kinderrechtencomité rapporteren. In Nederland verzorgt het Kinderrechtencollectief (KRC), waar Save the Children deel van uitmaakt, deze zogeheten schaduwrapportage.

De eerste stap voor ngo’s is het aanleveren van informatie, over de naleving van kinderrechten in Nederland, voor de lijst met issues waarop de Nederlandse staat zich vervolgens moet verantwoorden. Dit wordt ook wel de List of Issues Prior to Reporting (LOIPR) genoemd. De onderwerpen gaan over actuele zorgpunten met een aantal vragen.
 
Rondetafelgesprekken
Het Kinderrechtencollectief voert rondom tien thema’s rondetafelgesprekken, waarvoor professionals en organisaties werkzaam op deze thema’s worden uitgenodigd. De uitkomsten van deze rondetafelgesprekken vormen de input voor de lijst met issues die het KRC op 1 maart 2019 bij het comité indient.
 
Kinderechten en Bedrijven
Op 22 november organiseerde Save the Children het eerste rondetafelgesprek ‘Kinderrechten en Bedrijven’. Er waren inhoudelijke experts van diverse organisaties aanwezig (Save the Children, Defence for Children, UNICEF, Landelijke India Werkgroep / Stop Kinderarbeid, PLAN Nederland en Terre des Hommes). Gezamenlijk is hard gewerkt aan het identificeren van de pijnpunten op dit onderwerp met bijbehorende issues. De uitkomsten van de sessie zullen deel uitmaken van de inbreng van het KRC bij het VN-kinderrechtencomité.
 
Op 11 december organiseert Save the Children de rondetafel Armoede onder kinderen in Nederland. Meer informatie over het rapportageproces is te vinden op www.kinderrechten.nl