Save the Children ondertekent brede oproep om oorlog in Jemen te stoppen

Save the Children ondertekende 7 november de gezamenlijke NGO-verklaring ter ondersteuning van de Internationale Parlementaire Conferentie voor Vrede in Jemen.

33 humanitaire, mensenrechten- en vredesopbouwende organisaties die betrokken zijn bij Jemen ondertekenden in Parijs de gezamenlijke verklaring. Hierin eisen zij dat regeringen samenwerken om de crisis te beëindigen. Met 14 miljoen mannen, vrouwen en kinderen op de rand van hongersnood - de helft van de bevolking van Jemen – is de urgentie om nú te handelen nooit groter geweest.

Oproep aan regeringen
Regeringen worden in de verklaring opgeroepen om een ​​onmiddellijk staakt-het-vuren te bewerkstelligen, de levering van wapens die mogelijk in Jemen gebruikt kunnen worden stop te zetten, onbelemmerde toegang en bewegingsvrijheid voor vitale import te garanderen en elke aanval op burgers en andere schendingen van het internationale humanitaire recht, door welke partij dan ook, te veroordelen. Daarnaast dient internationaal onderzoek naar deze schendingen, zoals door de VN ´Group of Eminent Experts´ te worden gesteund.

Daarbij worden regeringen opgeroepen hun inspanningen te verdubbelen om ongehinderde toegang te garanderen tot essentiële spullen, inclusief brandstof, in en door Jemen, onder meer via de levenslijn die de haven van Hodeidah vormt, waar burgers de afgelopen dagen opnieuw gebukt gaan onder nieuwe gevechten. Alle willekeurige aanvallen op burgers en civiele infrastructuur en andere schendingen van het internationaal humanitair recht door een partij moeten volgens de ondertekenaars publiekelijk worden veroordeeld door de internationale gemeenschap

Humanitaire crisis
De humanitaire crisis in Jemen is door mensen veroorzaakt en een rechtstreeks gevolg van de strenge beperkingen door de strijdende partijen op de toegang tot voedsel, brandstof, import van medische goederen en humanitaire hulp. De ineenstorting van de Jemenitische Rial en het niet betalen van werknemers in de publieke sector draagt ​​bij aan de catastrofe. Daarnaast is het aantal burgerslachtoffers dramatisch gestegen de afgelopen maanden – met 450 burgerdoden binnen slechts 9 dagen in augustus- en is het geweld tegen vrouwen en meisjes substantieel gestegen sinds het conflict escaleerde.

Vredesforum Parijs
De verklaring is afgeggeven aan de vooravond van het Parijse vredesforum. Dit forum is bijeengeropen door president Macron om de vrede te bevorderen en wereldwijd bestuur te verbeteren. In de verklaring wordt de hoop uitgesproken dat deze conferentie een wake-up call zal zijn. De ondertekende organisaties verklaren dat er geen militaire oplossing is voor de oorlog in Jemen, alleen een inclusief vredesproces.