Save the Children roept Kamerleden op extra te investeren in kinderen

Save the Children was vandaag uitgenodigd in de Tweede Kamer om te spreken over de nieuwe beleidsnota “Investeren in perspectief- Goed voor de wereld, goed voor Nederland” van minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Riekje Camara, Hoofd Lobby & Advocacy, deed tijdens dit rondetafelgesprek een oproep aan de Kamerleden om meer aandacht en financiering uit te trekken voor kinderen in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Zij vroeg hen fors meer te investeren in onderwijs en het tegengaan van ondervoeding bij kinderen. Daarnaast deed zij een beroep op de Kamerleden om een einde te maken aan de wereldwijde oorlog tegen kinderen.

Bekijk de inbreng van Riekje Camara

Reactie op de vragen

In de video zie je vanaf ongeveer 2:18 min. de reactie Van Riekje Camara op de gestelde vragen.