Statement over VN-rapportage naar aanleiding van misdaden Myanmar

Als reactie op het rapport van het onderzoeksteam van de Mensenrechtenraad van de VN, stelt directeur Pim Kraan van Save the Children het volgende:
 

"Het bewijs is duidelijk, duizenden Rohingya-kinderen in Rakhine, Kachin en Shan hebben zwaar geleden door toedoen  van de Myanmarese militairen en andere strijdende partijen.

Kinderen en hun families zijn vermoord, seksueel misbruikt of noodgedwongen hun brandende dorpen ontvlucht, en de overlevenden wachten nog altijd op gerechtigheid. Het vaststellen van wat er precies is gebeurd is een belangrijke eerste stap naar rechtvaardigheid, maar nu moet er een gerechtelijk onderzoek volgen, zodat (de?) daders hun straf niet ontlopen.

Save the Children roept daarom de VN-Veiligheidsraad op om Myanmar door te verwijzen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag. En we roepen de Mensenrechtenraad op een ‚Äč‚Äčinternationaal en onafhankelijk gremium op te richten tijdens de 39e sessie in september, waarin ook experts zitten die ervaring hebben met het interviewen van kinderen die getuige zijn geweest van wreedheden. De kinderen moeten psychosociale hulp en rechtsbijstand krijgen, en ze hebben recht op herstelbetalingen en hulp bij het weer opbouwen van hun levens.

Het berechten van daders is noodzakelijk voor gerechtigheid, het herstellen van het vertrouwen voor toekomstige terugkeer van de Rohingya en om duidelijk te maken dat het plegen van gruweldaden niet langer wordt getolereerd.

Tot dusver heeft de regering van Myanmar geen echte stappen gezet om de misdaden te onderzoeken en een eind te maken aan de straffeloosheid. Ze hebben meer dan eens de verantwoordelijkheid afgeschoven, onderzoeken gedwarsboomd, de toegang van noodhulp beperkt en journalisten opgesloten die misstanden onderzochten. De internationale gemeenschap moet het heldere signaal afgeven dat misdaden als deze niet meer worden getolereerd."