Wereldlerarendag: Hoor het van leraren!

Leraren zijn onze grootste bondgenoten in de strijd om alle vluchtelingenkinderen weer toegang te geven tot onderwijs. Er moet naar hen worden geluisterd.
 

Onderwijs is essentieel voor kinderen. Het is net als het verschil tussen licht en donker. Zonder kennis zijn hun mogelijkheden beperkt. School is meedoen en blij zijn. Kinderen stellen zich open voor de wereld en denken na over hun verantwoordelijkheden. Onderwijs is erg belangrijk omdat we een generatie nodig hebben die over kennis beschikt. Dat is kracht.” – Mahmoud, docent Syrische Jeugdzorg en Ontwikkeling in Libanon

Vier miljoen vluchtelingenkinderen wereldwijd kunnen niet naar school – vanwege ontheemding, armoede en buitensluiting wordt hen het recht op onderwijs ontnomen.

Ook al is er geen klaslokaal, zijn er geen boeken, geen schoolbord of krijt - als er een goede leraar is, zullen kinderen leren. Leerkrachten hebben meer waarde dan wat dan ook. Daarom zou investeren in leraren de hoogste prioriteit moeten hebben als we ons doel willen bereiken om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden aan alle vluchtelingenkinderen.

Het rapport “Hear It From The Teachers!” laat zien hoe het is voor leraren die les geven aan vluchtelingenkinderen. We horen rechtstreeks wat zij als de grootste uitdagingen zien voor hun werk om kinderen te helpen herstellen, leren en floreren.

Om de stem van leraren te laten horen, hebben we 28 docenten van Save the Children uit vluchtelingenkampen en gastgemeenschappen in Bangladesh, Libanon, en Oeganda geïnterviewd om de belangrijkste uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden te ontdekken. Zij vertelden ons dat hun werk vooral wordt bemoeilijkt door vier factoren:

  • Het psychosociaal welzijn van vluchtelingenkinderen;
  • Het worstelen met de nieuwe taal van het onderwijs voor kinderen;
  • De beperkte capaciteit van de meest gemarginaliseerde kinderen om achterstanden in te halen en te leren zonder gerichte ondersteuning; en
  • Het gebrek aan professionele ontwikkeling en ondersteuning van leerkrachten om in specifieke behoeften van vluchtelingenkinderen te kunnen voorzien.

Volgens leraren van Save the Children is gerichte taal- en psychosociale steun voor vluchtelingenkinderen en de toegang tot onderwijs voor gemarginaliseerde kinderen het allerhardst nodig. Ze roepen daarom gastregeringen, organisaties en de internationale gemeenschap op om zoveel mogelijk te doen om leraren te ondersteunen in het laten leren en floreren van kinderen op school.