Global Campaign for Education bestaat 20 jaar

Het grootste wereldwijde netwerk dat opkomt voor het recht op goed onderwijs viert feest.

Global Campaign for Education bestaat vandaag 20 jaar. De Nederlandse tak van de organisatie dat bestaat uit verschillende maatschappelijke organisaties; Save the Children, Algemene Onderwijsbond (AOb), Bas Consultancy, Edukans, FNV Mondiaal, LilianeFonds en VSO.

Inspanning
‘Goed onderwijs voor iedereen’ is vastgelegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarin de nadruk ligt op inclusiviteit, vreedzaamheid en democratische samenlevingen. Helaas ligt de focus van het onderwijsbeleid nog steeds vooral op technische vaardigheden en het ‘klaarstomen’ voor de arbeidsmarkt. Er is nog veel inspanning nodig om het ontwikkelingsdoel: ‘goed onderwijs voor iedereen’ te behalen.
 
Nederland
Onderzoek toont aan dat onderwijs een belangrijke bijdrage levert aan inkomensgroei, een betere gezondheid en vrede en veiligheid. Bovendien draagt onderwijs bij aan actievere burgerparticipatie en democratisering. Met de ondertekening van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen heeft Nederland zich ertoe verplicht te werken aan het behalen van het ontwikkelingsdoel: ‘goed onderwijs voor iedereen’. Niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd.
 
Event
Donderdag 12 december wordt er tijdens een feestelijk event in Den Haag teruggeblikt op 20 jaar Global Campaign for Education. En vooruitgekeken naar thema’s die om meer aandacht vragen, zoals Life Skills.