Grote zorgen om kinderen in Noordoost Syrië

De situatie in Noordoost Syrië verslechtert per minuut. Onze lokale collega's doen wat ze kunnen.

210.000 mensen op de vlucht
Onze lokale collega's ter plekke proberen zoveel mogelijk kinderen en hun families van hulp te voorzien. Sinds het Turkse leger het noordoosten van Syrië is binnen gevallen zijn circa 210.000 mensen op de vlucht geslagen. Zij vluchten verder landinwaarts en vinden vooralsnog onderdak in scholen en andere openbare gebouwen, of bij familie of bekenden. Onze hulpverleners delen voedsel, dekens en andere eerste levensbehoeften uit. Dat gebeurt nu nog op kleine schaal, maar we vrezen dat de vluchtelingenstroom en daarmee de nood alleen maar toeneemt en dat er snel meer hulp nodig is.
 
Ontsnapping IS-vrouwen en kinderen
Het gebied in het Noordoosten van Syrië was in handen van de Koerden. Zij bewaakten ook de voor familieleden van IS-strijders bestemde delen van de vluchtelingenkampen in het gebied. Nu de Koerden door het Turkse leger worden aangevallen, hebben zij hun handen vol aan het beschermen van de eigen bevolking. Daardoor konden zondag honderden vrouwen en kinderen uit het Ain Issakamp ontsnappen.
 
Oproep aan de politiek: haal landgenoten terug   
Wij maken ons grote zorgen over de ontsnappingen van kinderen en hun moeders uit de Koerdische kampen. "In deze chaos zullen mensen gemakkelijk verdwijnen. Buitenlandse overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun landgenoten repatriëren", zegt Sonia Khush, directeur van Save the Children in Syrië. In het kamp Al Hol, waar Save the Children ook hulp verleent, zitten ook Nederlandse moeders en kinderen die gelieerd zijn aan IS.

Humanitaire ramp dreigt
Het is op dit moment onmogelijk te voorspellen hoe deze situatie zich ontwikkelt. Onze lokale collega’s blijven, zolang de veiligheidssituatie het toelaat, op verschillende plekken actief.  
Zij zorgen dat ouders hun baby’s en kinderen kunnen voeden, richten veilige verblijfsplekken in, bieden psychosociale zorg aan kinderen en zorgen ervoor dat zij onderwijs kunnen blijven volgen.