Uitkomst landenrapportage Nederland

Samen met Defence for Children hebben wij vorig jaar namens het Kinderrechtencollectief input geleverd voor het Europese Semester van de Europese Commissie.

In het kader van de Fact Finding Mission deelden wij toen onze zorgen over kinderen die opgroeien in een armoedesituatie in Nederland. 

Vervolgens heeft de Europese Commissie op 27 februari de landenrapportages 2019 gepubliceerd. Jaarlijks worden in dit rapport de economische ontwikkelingen van een land beschreven. Deze ontwikkelingen hebben invloed op onder andere de werkgelegenheid, armoede en sociale uitsluiting. Alhoewel Nederland over het algemeen goed scoort op economisch klimaat, blijft de situatie voor kinderen op het gebied van armoede en sociale uitsluiting achter.

Lees meer over dit rapport en onze bijdrage hieraan op kinderrechten.nl