Minister De Jonge spreekt met jongeren over zorgpunten kinderrechten

“Je ziet vaak dat bijvoorbeeld kindermishandeling, armoede en jeugdhulp grote impact hebben op een kinderleven. Ik trek me dat zeer aan.”

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam gisteren als verantwoordelijk bewindspersoon de lijst met kinderrechtenzorgpunten in ontvangst die het Kinderrechtencollectief heeft ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Het Kinderrechtencollectief wordt vergezeld door Priscilla en Marissa, twee ervaringsdeskundige jongeren. Zij geven de minister een hersenkraker mee voor deze zomer, zodat hij op een creatieve wijze op zoek kan naar manieren om de situatie voor alle kinderen in Nederland te verbeteren. 

“De verhalen van Priscilla en Marissa komen echt binnen. Helaas hoor ik dit niet voor het eerst”, zegt De Jonge. “Je ziet vaak dat bijvoorbeeld kindermishandeling, armoede en jeugdhulp grote impact hebben op een kinderleven. Ik trek me dat zeer aan.” 

De lijst met knelpunten betreffende de naleving van kinderrechten, die is samengesteld met input van 80 organisaties en kennisinstituten, wordt gekleurd door de verschuiving van overheidstaken van de staat, met name jeugdzorg, naar gemeenten. 

Priscilla, 17 jaar, heeft jarenlange ervaring met jeugdzorg, zij is op haar tiende uit huis geplaatst omdat haar moeder niet meer voor haar kon zorgen. “Toen ik uit huis werd geplaatst, kwam ik in jeugdzorg terecht. Ik ben er net uit en in al die jaren elf keer verhuisd”, zegt Priscilla. ”Vrijheidsbeperking wordt in de jeugdzorg regelmatig toegepast en je moet steeds wennen aan nieuwe begeleiders. Het is voor een kind vaak onduidelijk wat een volgende stap is. Dit maakt de ervaring in jeugdzorg traumatisch.” Dit moet volgens Priscilla echt aangepakt worden. 

Plaatsingen in de gesloten jeugdzorg moet korter en vaker voorkomen worden, benadrukt de minister. “Belangrijk is dat we ook stoppen met het separeren en afzonderen van kinderen. Daar wordt geen enkel kind beter van. We zijn momenteel bezig met verbeteringen door te voeren in de gesloten jeugdzorg. Andere zorgpunten die Priscilla benadrukt, behoeven uiteraard ook aandacht”, aldus De Jonge.

Marissa van 18 weet hoe het is om in armoede te leven en om als gezin schulden te hebben. Volgens haar moet er beter gekeken worden naar de situatie thuis van sommige kinderen. En ook naar kinderen luisteren. “Omdat mijn moeder veel werkte, ben ik voor mijn broertje gaan zorgen. Dat was best zwaar. Voor mij betekent armoede niet alleen dat ik niet veel geld had. Ik was ook veel alleen en kon niet vaak leuke dingen doen.” Marissa vervolgt: “De situatie duurt nu al lang, we hebben nog steeds niet elke dag geld voor warm eten. Wanneer bijvoorbeeld de auto kapotgaat, wordt er een beroep gedaan op wat ik met mijn bijbaantje verdien. Je levert hierdoor veel in als kind.”

Eerste stap in vijfjaarlijks proces
De lijst (delist of issues)die het Kinderrechtencollectief heeft ingebracht, is een eerste stap in de vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in Nederland.Het VN-Kinderrechtencomité drukte Nederland in 2015 al op het hart om ervoor te zorgen dat alle gemeenten (ook de Caribische gemeenten) over genoeg capaciteit en budget beschikken om de nieuw aangewezen taken in de jeugdzorg te kunnen uitvoeren zonder negatieve gevolgen voor de kwaliteit en beschikbaarheid van diensten voor kinderen. Ook uitte het comité haar zorg over de toename van armoede onder kinderen en gaf de staat de aanbeveling de kinderen te laten profiteren van armoedebestrijding. 

Volgend jaar moet de minister aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over de naleving van kinderrechten door Nederland. “We zijn benieuwd met welke uiteindelijke vragen het Comité komt in oktober en gaan die het jaar daarna zorgvuldig beantwoorden”, sluit De Jonge af. 

Kinderrechtencollectief 

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het Kinderrechtencollectief bestaat uit de kernleden Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad, Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.