Natuurrampen eisen meer dan 1200 levens in Oost- en Zuidelijk Afrika

33 miljoen inwoners van Oost- en Zuidelijk Afrika, de helft kinderen, zijn slachtoffer van de klimaatcrisis.

Dit concludeert Save the Children op basis van een nieuwe analyse. 1200 mensen overleden in het afgelopen jaar als gevolg van orkanen en overstromingen in Mozambique, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Malawi.
 
Veel landen kregen te maken met hevige orkanen. Zo werd Mozambique in het afgelopen jaar 2 keer getroffen. Als gevolg van de huidige klimaatcrisis, kampen 13 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika met een voedseltekort. 2,6 miljoen mensen in Kenia hebben dringend humanitaire hulp nodig en 6,8 miljoen stevenen af op een voedselcrisis. 600.000 kinderen worden al behandeld voor ondervoeding.
 
Hoorn van Afrika
Als gevolg van de opwarming van de aarde, die weer wordt veroorzaakt door de wereldwijde uitstoot van CO2, is het klimaat van slag. Juist in de Hoorn van Afrika komt dat tot uiting. Deskundigen noemen het gebied weleens ‘het epicentrum van de klimaatverandering’. Al jaren hebben inwoners van de Hoorn van Afrika last van extreme droogte en recentelijk juist weer van zware overstromingen. Door de aanhoudende droogte is hun veestapel doodgegaan of hun oogst mislukt en door de overstromingen spoelden gewassen weg.
 
Pim Kraan, directeur Save the Children: “De uitkomst van onze analyse schetst een somber beeld en laat zien dat klimaatverandering ongelijkheid, armoede en vluchtelingenstromen beïnvloed. De klimaatcrisis zorgt voor doden en dwingt families om te vluchten. Kinderen verliezen een kans op een eerlijke toekomst.”
 
Wat wij als organisatie doen tegen klimaatverandering
Naast ons humanitaire werkt, ondersteunt Save the Children als organisatie initiatieven op het gebied van klimaatbescherming. Ook treffen wij samen met bewoners voorzorgsmaatregelen voor natuurrampen om zo de gevolgen van klimaatcrisis voor te kunnen zijn. Wij ondersteunen ook vanuit ons kantoor in Den Haag initiatieven die klimaatverandering tegengaan en dragen wij bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Volgens Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zijn deze doelen de ‘ultieme preventieagenda’ om conflict en instabiliteit te voorkomen.