Nieuwjaarswens van onze directeur Pim Kraan

Aan mij de eer om het woord tot u te richten aan het begin van het jaar. Laat ik beginnen met u een heel gelukkig nieuwjaar te wensenen u te bedanken voor uw enorme steun in het afgelopen jaar.

Die was hard nodig, want de nood onder kinderen was gigantisch.

De natuur liet haar krachten weer zien met tsunami’s in Indonesië, droogte in grote delen van Afrika, bosbranden in de VS en Europa en overstromingen in Azië. Strijdende partijen zorgden voor oplaaiend geweld in een oneindige lijst landen, zoals Zuid-Soedan, Myanmar, Syrië en Jemen. Tot slot ontstaat er een groeiende groep kinderen die niet meeprofiteert van de economische ontwikkeling en vooruitgang in hun land. Zij blijven achter en worden in toenemende mate gediscrimineerd en vergeten. Met als gevolg dat mensen massaal op de vlucht sloegen.

Daar waar kinderen in nood kwamen door natuurrampen, oorlog en armoede, was Save the Children aanwezig om kinderen medische zorg en onderwijs te geven en om hen te beschermen tegen gevaar. We zetten ook in op de preventie van rampen: we wendden succesvol een nieuwe hongersnood af in de Hoorn van Afrika. We zorgden voor een afname van het aantal kindhuwelijken, bijvoorbeeld in India, Bangladesh, Mali en Niger. En dankzij de inzet van onze beschermvrouwe Prinses Viktoría werkten we samen met het bedrijfsleven en overheden om kindersterfte door ondervoeding te laten dalen.

Voor 2019 voorzie ik helaas opnieuw een toename van rampen, conflicten en vluchtelingenstromen. Door de klimaatverandering, de groeiende wereldbevolking en de schendingen van het humanitair recht door politiek leiders zal deze trend zich de komende jaren helaas blijven voortzetten. Dat is de toekomst van onze kinderen en daarover maak ik mij grote zorgen.
De ambitie van Save the Children om in 2030 een wereld te hebben waarin geen enkel kind sterft aan te voorkomen ziektes, ieder kind naar school kan gaan en beschermd is tegen geweld, staat daar tegenover. Het zal het uiterste vergen om ‘tegen de stroom in’ deze enorme impact te realiseren.

Samenwerking
Daarvoor moeten we meer dan ooit samenwerken met partners en bedrijven. Want samen bereik je nou eenmaal meer dan alleen. Het afgelopen jaar hebben we hierin al grote successen geboekt. Zo hebben we afspraken vastgelegd met bedrijven t.a.v. het waarborgen van kinderrechten in convenanten. En onze aanpak met onze lokale collega’s in Indonesië na de tsunami op Sulawesi toont aan dat de hulp van lokale medewerkers effectiever is dan de inzet van internationale krachten

Beschermen van hulpverleners en kinderen
Het wordt steeds moeilijker om de veiligheid van medewerkers en kinderen te garanderen. Het afgelopen jaar verloren we een aantal medewerkers. Op 25 januari 2018 kwamen bij een aanval op ons kantoor in Afghanistan 4 collega’s om het leven. In Jemen, Syrië en andere conflictgebieden werken mensen met gevaar voor eigen leven en ik voel me daar als directeur verantwoordelijk voor. Het beschermen van mijn mensen vraagt om steeds verdergaande maatregelen en dilemma’s.
De dreiging komt hierbij niet alleen van buitenaf, maar zelfs uit onze eigen gelederen. Het afgelopen jaar is voor ons en voor de hele sector een wake-upcall geweest, toen een aantal misstanden aan het licht kwamen. Daar hebben we een harde les van geleerd. Save the Children is voorloper in het opzetten van een internationaal actieplan en heeft ook zelf haar voorzorgsmaatregelen en procedures verscherpt om kinderen en hun families nog beter te beschermen tegen mensen met slechte intenties.

Kwaliteit beter meetbaar maken
Save the Children loopt voorop in het bieden van transparantie en in het nemen van alle mogelijke preventieve en veiligheidsmaatregelen. Tegelijkertijd blijven we zoeken naar innovatieve mogelijkheden om onze impact op kinderen te vergroten. Als directeur is het mijn taak om die balans te bewaken. Daar mag u mij te allen tijde op aanspreken en bevragen. U mag alles weten. Ook als het een keer tegenzit. We zijn hierin een voorbeeld voor het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en staan bovenaan in hun nieuwe norm van doelbesteding. Daar ben ik buitengewoon trots op, maar motiveert me tegelijkertijd om de lat nog hoger te leggen met mijn team.

Al 100 jaar de stem van kinderen om leiders ter verantwoording te roepen
Dit jaar bestaat Save the Children 100 jaar. In 1919 werden we opgericht omdat één vrouw haar stem gebruikte om politiek leiders ter verantwoording te roepen voor het lijden van kinderen in Oost-Europa. Een eeuw later zijn we uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke hulporganisatie voor kinderen wereldwijd. Luider dan ooit gebruiken we onze stem om politiek leiders ter verantwoording te roepen. In steeds meer conflicten wordt het humanitair recht geschonden. Scholen, ziekenhuizen en burgers worden schaamteloos aangevallen. Honger wordt steeds vaker ingezet als oorlogswapen. In 2018 hebben we de wereld wakker geschud over de inzet van honger als oorlogswapen in Jemen. 85.000 kinderen zijn gestorven van de honger sinds de start van het conflict en daarvoor vroegen we wereldwijd met succes de aandacht. En we riepen president Trump ter verantwoording over de wijze waarop hij kinderen van migranten scheidde van hun ouders. We konden onze stem vooral zo stevig laten gelden dankzij de steun van onze achterban.

Onze teams werken ook in 2019 met een enorme drive en passie op de moeilijkst bereikbare plekken om de meest kwetsbare kinderen te helpen met medische zorg, onderwijs en bescherming. Dat kunnen zij niet zonder uw blijvende steun en vertrouwen. Samen kunnen we een toekomst creëren waarin alle kinderen dezelfde kansen hebben. Ik reken op u.

Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland