Overheid informeert eindelijk over gevaren weeshuistoerisme

Overheid introduceert een nieuw reisadvies dat vrijwilligerswerk in weeshuizen sterk ontmoedigt.

Eindelijk waarschuwt de overheid over de gevaren van weeshuistoerisme en handel. Save the Children juicht de aanscherping van het advies toe. 

Uitbuiting & Mensenhandel 
Het reisadvies adviseert om goed voorbereid op reis te gaan, om zo onbedoeld betrokkenheid bij uitbuiting en mensenhandel te voorkomen. Beiden een veel voorkomend negatief gevolg van werk in weeshuizen, door niet gekwalificeerde vrijwilligers.

Succesvolle samenwerking 
Deze aanpassing ten aanzien van weeshuistoerisme en vrijwilligerswerk is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen academici, NGO’s en de overheid. Save the Children verzocht de Nederlandse overheid in maart 2019 specifiek om het reisadvies aan te passen op basis van reeds aangepaste adviezen in onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zwitserland en Frankrijk.

Aangepaste reisadviezen
Save the Children is van mening dat de Nederlandse overheid een verantwoordelijkheid heeft voor het informeren van Nederlanders over het gevaar van weeshuistoerisme. De aangepaste reisadviezen gelden voor Nepal, Cambodja, Kenia, Oeganda, Thailand, Vietnam, Filipijnen, Tanzania, Ghana, Zambia, Zuid- Afrika, Sri Lanka, Haïti.