Persbericht: VN-Kinderrechtencomité stelt vragen aan Nederland

Als lid van het Kinderrechtencollectief heeft Save the Children het Comité van input voorzien. 

Het VN-Kinderrechtencomité heeft de Nederlandse Staat vragen gesteld over de naleving van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. Het Kinderrechtencollectief is verheugd dat Nederland door het VN-Comité bevraagd wordt over onder andere de transformatie jeugdzorg, het terugdringen van armoede onder kinderen en de bescherming van vluchtelingenkinderen.
Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief: “Het Kinderrechtencollectief heeft deze zomer een krachtig signaal afgegeven bij het VN-Kinderrechtencomité over de naleving van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. Het Kinderrechtencollectief heeft de zorgpunten die leven in de maatschappij verwoord in 30 punten. Ruim 80 organisaties hebben deze onderschreven. Over vrijwel al onze zorgpunten worden door het VN-Comité vragen gesteld aan Nederland.” 
 
Vragen over naleving kinderrechten binnen verschillende domeinen
Het Comité vraagt Nederland naar de naleving van kinderrechten op verschillende gebieden. Zo wordt Nederland bevraagd over de transformatie jeugdzorg en hoe de staat ervoor zorgt dat alle gemeenten - inclusief die in het Caraïbisch gebied-  de juiste expertise en financiën in huis hebben. Want nog steeds zijn er lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook zal Nederland met antwoorden moeten komen over de aanpak van armoede aangezien er nog steeds 292.000 kinderen opgroeien in armoede. Er zijn vragen over de maatregelen die worden genomen om de asielprocedures voor alle kinderen eerlijk en kindvriendelijk te maken en daarbij het belang van het kind voorop te stellen. Het Comité vraagt ook specifiek naar de aanpak van kinderhandel, de vervaardiging van kinderporno en de opsporing van loverboys.
 
Mening van kinderen
Participatie van kinderen en jongeren in Nederland krijgt steeds meer vorm. Nederland wordt bevraagd naar de manier waarop Nederland betekenisvolle kinderparticipatie invult en bevordert binnen bijvoorbeeld scholen, en in de totstandkoming van gemeentelijk en nationaal beleid. En, hoe staat het met de kennis en trainingen over kinderrechten en kinderparticipatie voor professionals als leerkrachten en maatschappelijk werkers.
 
Proces
Nederland heeft een jaar de tijd om de vragen van het Comité te beantwoorden. Ook het Kinderrechtencollectief zal met input van het maatschappelijk middenveld een rapportage opstellen waarin een reactie wordt gegeven op de vragen en het staatsrapport. Naar verwachting zal het Kinderrechtencomité begin 2021 in gesprek gaan met de regering, jongeren en het maatschappelijk middenveld. "Het zou zo mooi zijn wanneer al het beleid dat wordt opgesteld door de overheid in lijn is met de rechten van het kind. Beter vooraf controleren dan achteraf repareren. Dan werken we echt vanuit het belang van het kind", aldus Koster.

Lees de (Engelstalige) vragen van het VN-Kinderrechtencomité aan Nederland hier.
Lees de inbreng op de list of issues van het Kinderrechtencollectief hier.