Covid-19 heeft negatieve invloed op psychosociaal welzijn kinderen en jongeren

Covid-19 pandemie leidt tot meer huiselijk geweld, slaapproblemen en verminderde eetlust, zo blijkt uit nieuw onderzoek van Save the Children.
 

De covid-19-pandemie heeft ook in Nederland invloed op ons mentaal welzijn. Huiselijk geweld neemt toe, kinderen en jongeren zijn onzeker over de toekomst en kunnen niet meer onderwijs volgen zoals ze dit gewend waren. En even met vrienden afspreken, dat is er allemaal niet meer bij. Dit heeft allemaal een enorme impact op de mentale gezondheid en psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren.

Negatieve gevoelens nemen toe
Uit wereldwijd onderzoek van Save the Children blijkt dat de meerderheid van de kinderen meer last heeft van negatieve gevoelens naarmate de pandemie langer duurt. In het rapport ‘Hidden Impact on Child Protection and Wellbeing’ onder meer 96% van de kinderen kampte met meer negatieve gevoelens wanneer scholen voor 17-19 weken lang dicht waren, in vergelijking tot 62% van de kinderen wanneer scholen 1 tot 4 weken dicht waren.

Pandemie versterkt bestaande mentale problemen
Deze negatieve gevoelens gaan gepaard met slaapproblemen, verminderde eetlust, verandering in het omgaan met emoties en meer aggressief gedrag. Ook gaf ruim de helft van de kinderen die geen contact meer hadden met vrienden aan dat ze minder gelukkig waren (57%), zich minder veilig voelden (58%) en zorgen hadden (54%). Maar ook veel ouders (89%) gaven aan zich meer gestresst te voelen en dat het impact heeft op hun mentaal welzijn. Bovendien versterkt de corona pandemie al bestaande mentale problemen, waardoor vooral kinderen en jongeren op de vlucht en in armoede het meest risico lopen op een enorme psychische impact.

Investeer in mentaal welzijn
Het is daarom van cruciaal belang dat we investeren in programma’s die mensen helpen met de additionele stress om te gaan. Dat we de meest kwetsbare kinderen en jongeren bereiken en bovenal kinderen en jongeren zelf betrekken bij programma’s, beleid en systemen die zich inzetten om juist hĂșn mentale welbevinden te versterken.

Dialoog over psychosociale gezondheid
Save the Children maakt zich er hard voor dat de stem van jongeren niet alleen wordt gehoord, maar dat er ook echt geluisterd wordt. Daarom organiseerde Save the Children samenwerking met het Nederlandse Ministerie, de MHPSS Collaborative en War Child een dialoog tussen jongeren en beleidsmakers. Jongeren uit Syria, Lebanon, Burundi en Nieuw Zeeland zullen in gesprek gaan met o.a. onze eigen minister Kaag, maar ook de directeur van Mental Health van het Lebanese ministerie en de Jongerenambassadeur van UNICEF over de rol en het belang van mental zorg en psychosociale steun in onderwijs en werkgelegenheid. Zij zullen benadrukken hoe huidige urgente problematieken, zoals de corona pandemie maar ook migratie en klimaatverandering, een impact hebben op hun mentale gezondheid, school en toekomstmogelijkheden.  Beleidsmaker zal gevraagd worden hoe zij hun rol zien hierin als wereldwijde leiders, en hoe jongeren betrokken kunnen worden en blijven in programma’s, beleid en politieke beslissingen.
 

>