COVID-19: kinderen uit arme gezinnen het meest getroffen door pandemie

De COVID-19-pandemie heeft vooral een verwoestende impact op kinderen uit arme gezinnen, zo blijkt uit een nieuw wereldwijd onderzoek van Save the Children.

De crisis heeft de kloof tussen arm en rijk en de kloof tussen jongens en meisjes vergroot. Sinds het begin van de pandemie gingen onevenredig veel kwetsbare kinderen niet naar school en hadden ze geen of minder toegang tot gezondheidszorg en voedsel.
 
Save the Children ondervroeg ruim 25.000 kinderen en volwassen over hun ervaringen, angsten en hoop tijdens deze ongekende wereldwijde crisis. Het gaat om het grootste wereldwijde onderzoek sinds het begin van de COVID-19-pandemie, zes maanden geleden.
 
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:

  • Twee derde van de kinderen had tijdens de lockdown geen contact met leraren en docenten. 8 op de 10 kinderen meent dat ze weinig tot niets hebben geleerd nadat de scholen sloten.
  • Van de huishoudens die meer dan de helft van hun inkomen in rook zagen opgaan als gevogl van de pandemie, had 93 procent moeite met toegang tot gezondheidszorg. 45% van de respondenten uit arme huishoudens gaf aan problemen te hebben met het betalen van medische benodigdheden tijdens de pandemie.
  • Armere huishoudens verloren door de crisis vaker (een deel van) hun inkomen (82 procent) dan huishoudens die niet als arm worden beschouwd (70 procent).
  • Minder dan 1 procent van de ge├»nterviewde kinderen uit armere gezinnen had toegang tot internet voor afstandsonderwijs. Bij huishoudens uit niet-arme gezinnen bedroeg dat percentage 19 procent.
  • Huiselijk geweld verdubbelde toen de scholen gesloten waren. Het gemiddelde gerapporteerde huiselijk geweld bedroeg 17 procent, vergeleken met 8 procent in een situatie waarin scholen open zijn en kinderen naar school gaan.
  • 63 procent van de meisjes en 43 procent van de jongens moest vaker meehelpen in huis.
 
Grootste onderwijscrisis ooit
Kinderen die een onderwijsachterstand hebben, lopen een groter risico om helemaal van school te gaan en zo slachtoffer te worden van kinderarbeid, kindhuwelijken en andere vormen van uitbuiting. Save the Children schat dat deze pandemie nog niet eerder tot zo’n grote onderwijscrisis heeft geleid, met ongeveer 9,7 miljoen kinderen die dit jaar niet naar school terugkeren.
 
Inger Ashing, CEO van Save the Children: “Om ervoor te zorgen dat een hele generatie kinderen alsnog een gezonde en stabiele toekomst krijgt, moeten regeringsleiders dringend de schuldverlichting voor lage-inkomenslanden en fragiele staten opvoeren. Hierdoor kunnen deze landen investeren in het leven van kinderen. Het belang van het kind moet centraal staan in plannen die worden gemaakt om dat in te halen wat afgelopen maanden verloren is gegaan. Kinderen mogen niet de hoogste prijs betalen." Save the Children dringt er bij regeringen op aan ervoor te zorgen dat kinderen die niet naar school gaan, toegang krijgen tot afstandsonderwijs en kwalitatief goede materialen en dat inhaallessen worden aangeboden aan kinderen die lessen hebben gemist.
 

>