Eerste kinderen in Gaza overleden door weigering toegang tot zorg

Twee kinderen zijn in Gaza overleden omdat ze te laat toestemming kregen het gebied tijdelijk te verlaten voor medische zorg.

Die zorg kon alleen buiten Gaza worden verkregen, maar de twee kregen desondanks geen toestemming om Gaza hiervoor tijdelijk te verlaten. Meer kinderen zullen overlijden als ze niet snel buiten Gaza worden behandeld en daar medische zorg krijgen, waarschuwt Save the Children. “De weigering van toegang tot de gezondheidszorg buiten Gaza betekent een doodvonnis voor kinderen.”
 
De al gelimiteerde toestemming om Gaza voor medische zorg te verlaten, is verder ingeperkt nadat de veiligheidscoördinatie tussen Israëlische en Palestijnse functionarissen werd stopgezet. Aanleiding hiervoor is de aankondiging van annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever door Israël. Palestijnse volwassenen en kinderen hebben hierdoor nog minder mogelijkheden om Gaza te verlaten als zij acute zorg nodig hebben, die niet in Gaza te vinden is. Door ook nog eens de recente toegenomen druk op het gezondheidssysteem vanwege het coronavirus en dertien jaar blokkade van het gebied Gaza staat het leven van vele kinderen op spel.

Twee jongetjes zijn al overleden sinds mei toen de veiligheidscoördinatie tussen de Palestijnse en Israëlische autoriteiten tot stilstand kwam. Beide jongens, een van acht maanden en de andere van slechts negen dagen oud, hadden hartaandoeningen en een operatie nodig die niet beschikbaar was in Gaza. Ze kregen geen toestemming om op tijd Gaza te verlaten en passende zorg te krijgen.
 
"Hoe is het gerechtvaardigd dat kinderen levensreddende zorg wordt ontzegd?", reageert Jeremy Stoner, regionaal directeur Save the Children voor het Midden-Oosten. “Deze wanhopig zieke kinderen moeten Gaza verlaten om te overleven, er is gewoon geen andere optie. Het is wreed dat kinderen sterven of extreme pijn lijden terwijl ze iets verderop, net buiten de checkpoints wel behandeld zouden kunnen worden.”
 
Historisch laag aantal medische aanvragen door crisis 
Er zijn momenteel meer dan vijftig kinderen met kanker in Gaza, van wie er vijftien in een ernstige toestand verkeren en mogelijk niet zullen overleven als zij niet snel een behandeling krijgen. Noch chemotherapie, noch radiologiebehandelingen zijn beschikbaar vanwege de Israëlische beperkingen op medicatie.

Vóór de coronapandemie en het stopzetten van de coördinatie dienden ongeveer tweeduizend mensen elke maand een aanvraag in voor gezondheidszorg buiten Gaza. Een derde van hen had een kankerbehandeling nodig. In april kelderden de aanvragen tot slechts 159, het laagste aantal in meer dan een decennium. Zelfs voordat de coördinatie eindigde, werden kinderen of hun verzorgers stelselmatig geweigerd Gaza te verlaten voor een medische behandeling. Ondanks de grote daling van aanvragen, werd een derde alsnog door de Israëlische autoriteiten afgewezen. Zo kregen achtentwintig kinderen in mei geen toestemming om te vertrekken voor behandeling.

De 13-jarige Ahmed* (echte naam bij ons bekend) werd in zijn been geraakt door de scherven van een exploderende kogel. Zijn verzoek om Gaza te verlaten voor een operatie aan zijn zenuwen werd afgewezen. Hij zegt: “Nu ik Gaza niet kan verlaten, maak ik me grote zorgen over de toestand van mijn been. Deze wordt steeds slechter.”

Steun aan deze kinderen
Save the Children steunt dertig kinderen die buiten Gaza dringend medische behandeling nodig hebben. Sommige van deze kinderen zijn gewond geraakt tijdens het conflict of bij protesten en hebben verwondingen zoals geamputeerde ledematen, schotwonden, wonden van granaatscherven, ernstige oogbeschadigingen en zenuwbeschadiging. Anderen leven met slopende ziekten zoals kanker en hartaandoeningen.
 

>