Europese actie in strijd tegen armoede onder kinderen hard nodig

Armoede onder kinderen verergert door de coronacrisis verwachten Defence for Children, Save the Children Nederland en Eurochild.

De drie organisaties roepen het Nederlandse kabinet en leiders van de Europese Unie daarom op de bestrijding van armoede onder kinderen nu aan te pakken. Donderdag en vrijdag komen leiders in Brussel samen om te spreken over een herstelplan en de nieuwe begroting van de EU. Tenminste vijf procent, afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds, van de Europese langetermijnbegroting zou hiervoor vrij moeten worden gemaakt, vinden de drie organisaties.
 
Opgroeien in armoede
Bijna 1 op de 4 kinderen lopen in de EU het risico op te groeien met armoede en sociale uitsluiting. Het gaat om een totaal van 23 miljoen kinderen (Eurostat, 2018). Deze kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek en sociale uitsluiting. Bijvoorbeeld geen dak boven je hoofd. Geen warm water. Geen gezonde maaltijd. Minder kansen om je te ontwikkelen. In Nederland gaat het om 264 duizend minderjarige kinderen die deel uitmaken van een gezin met een laag inkomen, zo blijkt uit de meest recente cijfers (CBS, 2019).
 
Kinderen die vóór de coronacrisis al door armoede of een moeilijke thuissituatie benadeeld werden, hebben tijdens de lockdown het zwaarst geleden. Het sluiten van scholen, de anderhalve meter regel of social distancing en het thuis blijven hebben onder meer het risico op slechte voeding bij kinderen, het risico op huiselijk geweld en verminderde toegang tot essentiële ondersteuning of jeugdhulp vergroot. Armoede onder huishoudens zal naar verwachting eind 2020 wereldwijd met 15 procent toenemen (Unicef en Save the Children, mei 2020).
 
Europees Sociaal Fonds
Er zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn om de kloof te overbruggen, kwetsbare gezinnen te ondersteunen en kinderbeschermingssystemen te versterken. Het Europees Sociaal Fonds Plus is een financieel instrument van de EU dat gericht is op het verbeteren van de sociale cohesie en het economische welzijn in de periode 2021-2027. Met het budget wordt geïnvesteerd in onder meer het vergroten van baankansen, verbetering van onderwijs en het verminderen van ongelijkheden. Save the Children, Defence for Children en Eurochild pleiten daarom voor inzet van dit budget in de strijd tegen armoede onder kinderen.
 
Op 17 en 18 juli komen EU-leiders in Brussel bijeen in een speciale Europese Raad om het EU-herstelplan te bespreken. Hiermee reageren zij op de coronacrisis en stellen zij een nieuwe EU-begroting voor 2021-2027 op. De te nemen beslissingen zullen een grote impact hebben op het leven van kinderen, vandaag en in de toekomst.

Meer nieuws:

17-SEP-2020

COVID-19: kinderen uit arme gezinnen het meest getroffen door pandemie

16-JUL-2020

Europese actie in strijd tegen armoede onder kinderen hard nodig

13-JUL-2020

10 miljoen kinderen mogelijk niet meer naar school door Corona

>