Giro555 hulp Sulawesi: van noodhulp naar wederopbouw

Met de actie ‘Nederland helpt Sulawesi’ zijn in het 1e jaar na de ramp meer dan 460.000 mensen geholpen.

Dit maakte Giro555 in een rapport bekend. Na de eerste noodhulp om mensen onderdak, voedsel en schoon drinkwater te bieden, richt de hulp zich nu vooral op het herstel van bronnen van inkomsten.
 
Nadruk op weerbaarheid
Hulp met Giro555-geld gaat nog door tot eind september 2020. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten van de weerbaarheid tegen klimaatverandering en toekomstige natuurrampen, en op het versterken van de lokale noodhulpcapaciteit en -structuren. Inmiddels is ruim 74% van de opgehaalde 15,6 miljoen euro besteed. 
 
Aardbeving en tsunami in 2018
Op 28 september 2018 werd het Indonesische eiland Sulawesi zwaar getroffen door een aardbeving en tsunami. Zo’n 1,5 miljoen mensen hadden dringend hulp nodig. In het eerste jaar zijn bijna 49.000 mensen geholpen met tijdelijk onderdak, kregen 121.000 mensen toegang tot schoon drinkwater, ontvingen meer dan 33.000 mensen een geldelijke bijdrage om voedsel of bouwmaterialen te kopen, kregen 7.500 kinderen psychologische hulp en werden 21.500 mensen getraind in onder meer levensonderhoud, huizenbouw of hygiĆ«ne. 
 
Wederopbouw dagelijks leven
Inmiddels is de hulpverlening verschoven naar activiteiten om het dagelijks leven weer op te pakken. “De ramp heeft niet alleen gebouwen en wegen verwoest, maar ook landbouwgronden”, zegt actievoorzitter Rommie Nauta. “Veel mensen hebben daardoor geen inkomsten. Met Giro555-geld ondersteunen we mensen om hun landbouw- of andere economische activiteiten weer op te starten.”
 
Geen voedsel maar ondersteuning
Waar hulporganisaties in de eerste maanden schoon drinkwater en waterzuiveringstabletten uitdeelden, werken zij nu aan de aanleg of het herstel van vaste drinkwatervoorzieningen. Nu lokale markten hersteld zijn, delen hulporganisaties geen voedsel meer uit, maar ondersteunen zij mensen met contant geld om naar eigen behoefte te besteden. Ook zijn hulporganisaties bezig om aangelegde voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen of kindvriendelijke ruimtes, over te dragen aan lokale overheden, scholen, gezondheidscentra en gemeenschappen zodat het beheer op langere termijn gewaarborgd is. 
 
Kinderen extra aandacht
Verder bieden de hulporganisaties achter Giro555 psychologische zorg en traumaverwerking. Kinderen krijgen daarbij extra aandacht. Via speciale programma’s op scholen leren zij om met hun trauma’s om te gaan. Ook worden gemeenschappen getraind om met name meisjes te beschermen tegen kindhuwelijken, (seksuele) uitbuiting, kinderarbeid en gendergerelateerd geweld.
 
Evacuatieroutes & workshops
Tot slot helpen hulporganisaties mensen om zich voor te bereiden op toekomstige rampen. Tasma, die in het kustdorp Lende Tovea woont, dat in het epicentrum van de aardbeving lag, vertelt hoe deze hulp veiligheid biedt: “Wij werden direct geholpen met een hygiĆ«nepakket, een waterpomp en toiletten, maar we bleven bang voor een nieuwe aardbeving of tsunami. Inmiddels hebben we samen met hulporganisaties en de overheid in kaart gebracht welke plekken in ons dorp veilig of juist gevaarlijk zijn om bij een ramp naar toe te gaan. Ook hebben we evacuatieroutes uitgezet en workshops voor traumaverwerking georganiseerd.”

De hulporganisaties achter Giro555
De hulporganisaties achter Giro555 werken nog tot 30 september 2020 met gelden van Giro555 aan wederopbouw in Sulawesi. Begin 2021 publiceert Giro555 een eindrapportage over de besteding van de actieopbrengst ‘Nederland helpt Sulawesi’. Aan de actie voor Sulawesi doen negen van de elf organisaties achter Giro555 mee: CARE Nederland, Cordaid, ICCO/Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children, UNICEF Nederland, World Vision.
 
 Lees hier wat Save the Children nog meer deed op Sulawesi.
 

>