Sprinkhanen, corona en overstromingen bedreigen de levens van ondervoede kinderen

Sprinkhanen, overstromingen en corona bedreigen de levens van ondervoede kinderen in de Hoorn van Afrika, waarschuwt Save the Children. 
 

Sprinkhanen, overstromingen en corona bedreigen de levens van ondervoede kinderen in de Hoorn van Afrika, waarschuwt Save the Children. De nieuwe sprinkhanenplagen verwoesten gewassen die cruciaal zijn voor het voeden van kinderen. Met het overstromingsseizoen voor de deur, komen er alleen maar meer gezinnen in de problemen.
 
In landen als Ethiopië, Kenia en Somalië kampt de bevolking met 3 rampen tegelijk. Als gevolg van de coronacrisis, verliezen mensen hun inkomen, wat een verdere druk zet op kwetsbare gezinnen. De sprinkhanenplagen vernietigen gewassen waar gezinnen van afhankelijk zijn en de overstromingen dreigen families in Ethiopië en Somalië dakloos te maken.

Sprinkhanenplaag
Het vochtige weer op veel plekken in de Hoorn van Afrika, maakte het extra aangenaam voor sprinkhanen om eitjes te leggen. Een vrouwelijke sprinkhaan kan tot 158 ​​eieren per keer leggen. Met tientallen miljoenen sprinkhanen die momenteel eieren leggen, wordt verwacht dat er in juni en juli enorme nieuwe zwermen zullen opkomen. Regeringsoperaties die de sprinkhanen moeten verwoesten, zijn door de corona-maatregelen grotendeels stilgelegd. Als gevolg van de eerdere sprinkhanenplagen, zijn de graanprijzen met ongeveer 50 procent gestegen.

Overstromingen
Het waterpeil in de rivier Shabelle - die zowel door Ethiopië als Somalië stroomt - is 6 meter gestegen. Er wordt gevreesd dat de rivier deze week zal overstromen en meer dan 240.000 mensen in gevaar zal brengen. De onzekerheid en de beperkingen door corona, hebben geleid tot een stijging van grondstofprijzen van 2 procent in Somalië. Een forse stijging voor gezinnen die al onder de armoedegrens leven. Hulpverleners van Save the Children horen dat gezinnen hierdoor maaltijden overslaan.

Hongerdood
In Somalië, Kenia en Ethiopië zijn 5,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar ernstig ondervoed. 1,3 miljoen kinderen loopt zelfs het risico te verhongeren. Kinderen die in de eerste levensjaren slecht en te weinig te eten hebben, lopen groot risico om daar later schade door op te lopen. Ze krijgen sneller ziektes en infecties en het beïnvloedt hun algehele ontwikkeling.

Yvonne Arunga, Save the Children’s Regional Operations Director voor Oost- en Zuidelijk Afrika: “2020 wordt een bepalend jaar voor een generatie kinderen in de hele Hoorn van Afrika. COVID-19 komt op een moment dat kinderen en hun families al te maken hebben met meerdere crises, waaronder terugkerende klimaatschokken, conflicten en een invasie van sprinkhanen. Als gevolg hiervan wordt het al zwakke levensonderhoud volledig vernietigd.”

>