Jongeren kiezen kinderrechtenkampioen

Het Kinderrechtencollectief, waarvan wij deel uitmaken, bestaat 25 jaar. Ter ere daarvan gingen Tweede Kamerleden onlangs online met elkaar in debat. Jongeren Lina en Yasmin bepaalden wie zich de kinderrechtenkampioen mag noemen.
 

Voor een gehoor van meer dan 100 vertegenwoordigers van kinderrechtenorganisaties, kennisinstituten, (lokale) overheden en jongeren gingen Kamerleden Attje Kuiken (PvdA), Rens Raemakers (D66), Martin Wörsdörfer (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) onder leiding van de jongeren Lina en Yasmin in debat tijdens het online jubileumevent van het Kinderrechtencollectief. De Kamerleden discussieerden in tweetallen over zaken als jongerenparticipatie, jeugdzorg, migratie en kansenongelijkheid. Aan de hand daarvan bepaalden de debatleiders welk Kamerlid zich de kinderrechtenkampioen mag noemen. Wie maakt zich in de volgende kabinetsperiode het meest hard voor de naleving van kinderrechten?  
 
Jongerenparticipatie
“Het is belangrijk dat het Kinderrechtenverdrag wordt nagekomen, en niet alleen in woorden wordt beleden”, stelde PvdA-Kamerlid Kuiken. Andere Kamerleden sloten zich bij haar aan door te stellen dat jongerenparticipatie op een betekenisvolle manier moet worden ingericht. “We doen nog niet genoeg aan jongerenparticipatie. De PvdA wil dit verbeteren en kiest voor het verlagen van de kiesdrempel naar 16 jaar”, aldus Kuiken. “Richt ook jongerenraden op, daardoor word je besluitvorming beter.”
Ook Raemakers (D66) benadrukte het belang van jongerenparticipatie. ”Ik heb het initiatief genomen voor een jaarlijks kindervragenuur in de Tweede Kamer voor groep 7 en 8. Laat jongeren niet 1x per jaar mee beslissen, maar laat ze echt mee beslissen over beleid dat hen aan gaat. We moeten vanuit Den Haag zorgen dat gemeenten voldoende geld hebben, dat ze bij ons terecht kunnen met vragen en we moeten expertise aanbieden. Maar het is uiteindelijk aan gemeenten zelf om te bepalen hoe ze jongerenparticipatie handen en voeten geven. En vooral de jongeren zelf moeten aan de bal zijn.” 
 
Jeugdzorg
GroenLinks-Kamerlid Westerveld vertelde dat ze veel vragen krijgt over de lange wachttijden in de jeugdhulp. “We hebben landelijke afspraken nodig waar alle gemeenten en hulpinstanties zich aan moeten houden. Onderwijs en jeugdzorg moeten ook beter samenwerken. Voorkom dat kinderen te maken krijgen met jeugdhulp. Goede ondersteuning in gezinnen is nodig en ook begeleiding vanuit school.” Kamerlid Wörsdörfer van de VVD vulde aan: “De jeugdzorg is te complex geworden, dat kan niet de bedoeling zijn. Instellingen en gemeenten, maar ook het rijk, moeten kritisch naar zichzelf kijken. Het kan niet zo zijn dat iemand een half jaar of langer moet wachten op zorg. Samenwerking tussen partijen loopt nu niet altijd goed; het ministerie moet dit beter regelen.” Westerveld: “Ook hier is het belangrijk dat er naar kinderen en ouders wordt geluisterd om tot een oplossing te komen, nu voelen ze zich vaak niet gehoord.”
 
Kansenongelijkheid
“Het maakt voor je kansen uit wie je ouders zijn, zo blijkt uit onderzoek,” aldus Westerveld. “In de coronacrisis zie je dit ook. Sommige ouders kunnen hun kinderen niet goed begeleiden met onderwijs.” Als oplossing ziet Westerveld onder andere het voor iedereen toegankelijk maken van bijles. “Nu is dit vaak te duur.” Raemakers van D66: “De overheid moet veel meer doen aan kansenongelijkheid. Dat begint al van kleins af aan. Maak de kinderopvang daarom voor iedereen gratis. En biedt later op school ook sport en cultuur aan. Dit beïnvloedt de rest van je leven.” Wat D66 wil is dat bijles op school plaatsvindt, zodat je persoonlijke aandacht in het onderwijs integreert. “Veel kleinere klassen is ook een oplossing”, aldus Westerveld. Raemakers sloot af met de volgende opmerking: “Belangrijk is dat alle partijen gaan investeren in het onderwijs, zodat we na de verkiezingen alle leerlingen een goede toekomst kunnen geven.”
 
Vluchtelingenkinderen
“Belangen van vluchtelingenkinderen moeten beter verankerd worden in het asielrecht”, aldus Kuiken. “De PvdA heeft samen met GroenLinks en andere partijen zoals de SP een initiatiefwetsvoorstel ingediend om dit in de wet te regelen.” VVD’er Wörsdörfer beaamde dat aan het begin van een procedure de belangen van kinderen moeten worden meegewogen. “Maar: de Nederlandse wetgeving voldoet aan internationale Verdragen, en dus is een wetsvoorstel niet nodig.” En voor Wörsdörfer geldt: help kinderen in de regio. Kuiken: “Kinderen moeten zich goed kunnen ontwikkelen. Daarom is én én nodig: daar ondersteunen en ook in Nederland kinderen kansen bieden om zich te ontwikkelen.”   
 
Kinderrechtenkampioenen
Voor Yasmin en Lina zijn de argumenten van de Kamerleden overtuigend genoeg om ervan uit te gaan dat ieder Kamerlid zich op zijn eigen manier zal blijven inzetten voor kinderrechten. Ook in de nieuwe regeringsperiode. Daarom kwamen zij tot een eensluidend besluit: “Alle vier de Kamerleden zijn kinderrechtenkampioenen.”
 
Het online jubileumevent terugkijken kan via https://youtu.be/SOlRwO5Mi50
 

>