‘Kabinet laat IMVO-wetgeving over aan Europese Unie’

Het kabinet laat voorlopig de IMVO-wetgeving over aan de EU. De toekomst van de pas aangenomen Wet Zorgplicht Kinderarbeid (WZK) is hierdoor onzeker. Save the Children is teleurgesteld.

Het kabinet vindt dat het huidige IMVO-beleid (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) niet effectief is en dat er vernieuwing nodig is. De huidige IMVO-convenanten zijn te vrijblijvend en leiden tot afvinkgedrag in plaats van een betere bescherming van mensenrechten, schrijft minister Kaag in een brief aan de Tweede Kamer.  In IMVO-convenanten staan afspraken tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. De afspraken moeten ervoor zorgen dat bedrijven op een eerlijke, duurzame, veilige en milieu- en diervriendelijke manier handelen door bijvoorbeeld kinderarbeid in de productieketen te identificeren en tegen te gaan.
 
Convenant pensioenfondsen en verzekeringssector
Save the Children neemt deel aan de convenanten van de pensioenfondsen en verzekeringssector. Met de financiële sector worden via deze aanpak samengewerkt om de beleggingen en investeringen in lijn te brengen met mensenrechten. Concreet kan dat bijvoorbeeld door de invloed van de investeerder in een bedrijf in te zetten om bedrijven te bewegen vervuiling of uitbuiting in hun productieketen aan te pakken, via gesprekken of het stopzetten van de investering.
 
Voorrang aan EU-wetgeving teleurstellend
Het kabinet wil nu eindelijk toe naar brede wetgeving. Helaas willen zij voorrang geven aan Europese IMVO-wetgeving, in plaats van dat eerst op nationaal niveau te regelen. In de zomer van 2021 kijkt het kabinet hoe ver de EU is met de wetgeving. Save the Children is blij dat het kabinet het huidige beleid als te vrijblijvend bestempeld en dat het streven nu is om een verplichting om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in te voeren. Maar de keuze om voorrang te geven aan het Europese traject is teleurstellend. Het zorgt voor tijdverlies en de kans is groot dat de wetgeving een compromis is dat voor bedrijven alsnog te vrijblijvend is.
 
Toekomst Wet Zorgplicht Kinderarbeid (WZK) onzeker
Door het kabinetsbesluit is de toekomst van de in mei 2019 goedgekeurde Wet Zorgplicht Kinderarbeid (WZK) onzeker. Deze wet verplicht bedrijven in Nederland om na te gaan of kinderarbeid voorkomt in hun productieketen. Hoe deze wet zou worden uitgevoerd en nageleefd hing samen met het nieuwe IMVO-beleid. Nu het kabinet heeft besloten Europese regelgeving af te wachten is het onduidelijk wat dit voor de Wet Zorgplicht Kinderarbeid concreet betekent. Het lijkt erop dat dit betekent dat deze wet niet wordt uitgevoerd. Save the Children vindt dit schandalig en roept het kabinet op deze wet alsnog zo snel mogelijk uit te voeren omdat dit de latere invoering van Europese wetgeving niet in de weg staat.
 
Wij blijven ons inzetten 
Onze organisaties blijven zich inzetten voor samenwerking tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties, maar een degelijke samenwerking moet daadwerkelijk mensenrechtenschendingen wereldwijd aanpakken.

>