Oproep aan bedrijven: voorkom toename kinderarbeid door coronacrisis

De Alliantie Work: No Child’s Business roept bedrijven en aanbestedende overheidsdiensten op samen met hun ketenpartners maatregelen te nemen om kinderarbeid tegen te gaan.

De Alliantie, bestaande uit UNICEF, Save the Children en de Stop Kinderarbeid Coalitie, waarschuwt voor een toename van kinderarbeid als gevolg van de coronapandemie. Het coronavirus heeft wereldwijd een enorme impact op de gezondheid van mensen en de economie. Als gevolg van de pandemie en lockdowns in veel landen zijn werkplaatsen gesloten en is de internationale handel abrupt tot stilstand gekomen. Dat en de daaropvolgende economische crisis treft de meest kwetsbare mensen in productielanden.

Sinds de lockdown is de fabriek gesloten. Ik heb geen inkomsten meer en ik kan geen eten kopen.” Dit verhaal van Deepali uit India staat niet op zichzelf. Het sluiten van fabrieken in landen als Bangladesh en India heeft al geleid tot massale ontslagen en verlies aan inkomsten, met alle gevolgen voor de miljoenen werknemers en hun gezinnen onderaan de keten.

Risicofactoren
Miljoenen kinderen dreigen te werk te worden gesteld. De sluiting van scholen door de pandemie vergroot het risico op kinderarbeid. Uit ervaring weten de Alliantiepartners dat tegen de tijd dat scholen weer opengaan, veel kinderen door de onderbreking van onderwijs of acute geldtekorten bij ouders, niet terugkeren in de schoolbanken. Productielocaties die nog open zijn, gaan op zoek naar de goedkoopste arbeidskrachten. Het gevaar bestaat dat ouders die (financieel) getroffen worden door het coronavirus hun kinderen laten bijspringen in het gezinsinkomen. Of aan het werk zetten voor de landbouwoogst en in het huishouden.

Ivoorkust: kans op toename kinderarbeid door schoolsluiting en economische crisis
In Ivoorkust, wereldwijd de grootste producent van cacao, is kinderarbeid nog altijd wijdverbreid in de sector. De vrees is dat dit gaat toenemen. Als kinderen niet meer naar school kunnen gaan, neemt de kans toe dat ze gaan werken. De lockdown leidt ook tot verstoringen in de toeleveringsketen van de cacao, met als gevolg economische problemen voor de cacaoboeren op het platteland. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer de inkomens van huishoudens onverwacht en acuut dalen, kinderarbeid toeneemt. Een voorbeeld uit de cacaosector in Ivoorkust laat zien dat een onverwachte inkomensdaling van 10% heeft geleid tot een afname in schoolinschrijvingen van 3% en een toename van kinderarbeid met meer dan 5%. 

Complexe problematiek samen aanpakken
De problematiek van kinderarbeid is complex. Verschillende partijen, zoals de overheden van de productielanden zelf, internationaal en lokaal opererende bedrijven, maatschappelijke organisaties, ouders en leraren zullen samen moeten werken aan een oplossing om kinderarbeid tegen te gaan, ieder binnen zijn mogelijkheden en verantwoordelijkheid.

De Alliantie Work: No Child’s Business bestaande uit UNICEF Nederland, Save the Children Nederland en de Stop Kinderarbeid Coalitie, werkt in India, Ivoorkust, JordaniĆ«, Mali, Oeganda en Vietnam in diverse sectoren met lokale partners aan de bestrijding van kinderarbeid. Dat doen we door met alle betrokkenen -van kinderen tot en met scholen, bedrijven en overheden- de oorzaken van kinderarbeid structureel aan te pakken. We doen een dringend beroep op bedrijven om ook in tijden van corona zich in te blijven zetten voor naleving van de internationale richtlijnen en afspraken. Door risico’s op kinderarbeid in hun keten te analyseren en preventieve maatregelen te nemen om deze tegen te gaan. Overheden kunnen hun inkooppraktijken tegen het licht te houden en inzichtelijk te maken.


 

>