Oproep aan politiek: stop onmenselijke behandeling vluchtelingen en migranten op Lesbos

Bijna een week na de branden in kamp Moria worden duizenden kinderen en volwassenen nog steeds aan hun lot overgelaten. Wij roepen politici in Nederland en de rest van Europa op deze onmenselijke situatie onmiddelijk te beëindigen.   
 

“De situatie waarin duizenden vluchtelingen- en migrantenkinderen op Lesbos terecht zijn gekomen, is een gevolg van falend Europees beleid. Het is daarmee een Europees politiek probleem”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. “We roepen regeringsleiders daarom op onmiddellijk een einde te maken aan de inhumane omstandigheden waarin migranten en vluchtelingen verkeren, niet alleen op Lesbos maar ook op andere plekken in Europa waar het mis gaat.”

Direct maatregelen nemen
Save the Children maakt zich sterk voor een Nederlands en Europees beleid dat kinderen en volwassenen op de vlucht beschermt, in plaats van uitsluit. Kraan: “Wij willen dat kwetsbare mensen, met name alleenreizende kinderen en kinderen en hun families, naar het Griekse vasteland worden overgebracht en daar passend onderdak krijgen. EU-lidstaten moeten asielzoekers uit Griekenland opnemen en haast maken met de hereniging van kinderen die in aanmerking komen om zich bij familieleden te voegen. Ook dienen zij, Nederland voorop, meer alleenstaande kinderen op te nemen van zowel de Griekse eilanden als het vasteland.”
 
Lokale organisaties geven hulp
Save the Children heeft tussen augustus 2015 en eind 2017 meer dan 500.000 vluchtelingen- en migrantenkinderen en -volwassenen in Griekenland geholpen. We hebben toen voedsel, tenten, dekens en kleren uitgedeeld aan gezinnen in nood en gezorgd voor onderwijs, veilige speelplekken (Child Friendly Spaces) en bescherming. Ook hielpen we zwangere vrouwen en moeders met baby's. Op dit moment bieden wij zelf geen directe humanitaire hulp aan kinderen en hun families in Griekenland. Wel steunen wij (lokale) partnerorganisaties die zich inzetten voor humane opvang en een deel van onze vroegere activiteiten uitvoeren.
 
Hulp aan vluchtelingenkinderen elders
Daarnaast bieden wij elders volop hulp aan kinderen op de vlucht. Zo voorzien we in Servië, Bosnië en Herzegovina, Spanje en Italië vluchtelingen- en migrantenkinderen van hulp en bescherming. Ook werken we in Afghanistan, Syrië en Irak, waar veel vluchtelingen vandaan komen, en steunen we kinderen in landen als Turkije, Jordanië en Libanon, die de overgrote meerderheid van de vluchtelingen opvangen. Op al die plekken zetten onze collega’s zich onvoorwaardelijk in voor vluchtelingenkinderen die alleen of met familieleden op zoek zijn naar een beter leven.   
 
Wat kun jij doen?
Steun onze oproep aan de politiek. Als jij nog niet getekend hebt voor de opvang van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen, doe dat dan nu. Samen met de andere organisaties die deel uitmaken van Coalition of the Wiling, hopen we zo snel mogelijk 100.000 handtekeningen te verzamelen om de druk op politici in Den Haag op te voeren. 

Daarnaast zetten we ons in voor een humaan Europees migratiebeleid. Zeker met het oog op de besprekingen die eind september moeten leiden tot een nieuw Europees migratie- en asielpact vinden wij het nu tijd voor actie. Save the Children onderschrijft de boodschap van Lesvos solidarity en ruim 200 andere organisaties om de vluchtelingen en migranten van Lesbos weg te halen en het migratiebeleid in Europa radicaal te hervormen. Jij ook?

>