Oproep: maak vaart met implementatie Wet zorgplicht kinderarbeid

Door Covid-19 dreigt kinderarbeid toe te nemen. Daarom roept Save the Children de minister op vaart te maken met de implementatie van de Wet zorgplicht kinderarbeid.

Afgelopen weken verschenen er in de media veel berichten over de dreiging van toename van kinderarbeid als gevolg van Covid-19. Ook de International Labout Organisation (ILO) legde in een recent verschenen rapport de link tussen Covid-19 en toenemende kinderarbeid.

Brief aan Tweede Kamerfracties

Save the Children wil dat er in Nederland geen producten te krijgen zijn die met kinderarbeid tot stand komen. Daarom heeft Save the Children een brief geschreven aan de fracties in de Tweede Kamer. In de brief, mede-ondertekend door Unicef, hebben we de fracties gevraagd schriftelijke vragen te stellen aan minister Kaag over deze ernstige berichten. Daarnaast hebben we een oproep gedaan vaart te maken met de implementatie van de Wet zorgplicht kinderarbeid.

Wet zorgplicht kinderarbeid

De Wet zorgplicht kinderarbeid moet voorkomen dat bedrijven die in Nederland actief zijn, producten of diensten verkopen die met behulp van kinderarbeid zijn gemaakt. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze alles doen om kinderarbeid te voorkomen. De wet is op19 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer.

>