VVD uit zich rechtser dan ooit tevoren en stelt nationaal belang voorop

In plaats van de door de media bejubelde stap naar links, doet de VVD een grote stap naar rechts. Dat schrijft Pim Kraan. Hij is algemeen directeur van Save the Children Nederland.

De banken-, klimaat- en migratiecrisis, de afgelopen decennia werden politieke leiders geconfronteerd met grote mondiale problemen. Dit jaar is daar ook de coronacrisis nog bijgekomen. Met alle economische gevolgen van dien. Het is een zware tijd, voor ons allemaal. De hoogste tijd dus, om solidair te zijn met elkaar. Niet alleen in Nederland, maar juist ook wereldwijd. Want het zijn altijd de allerarmsten onder ons die het hardst worden getroffen.
 
Ironisch genoeg is dit allerminst waar de VVD voor pleit in hun nieuwe verkiezingsprogramma met de misleidende titel “Samen aan de slag”. In plaats van de door de media bejubelde stap naar links, doet de VVD een grote stap naar rechts.
 
Noodhulp
Zo zou de partij bijvoorbeeld noodhulp willen gaan verlenen op plekken waar Nederlandse belangen liggen, in plaats van daar waar de nood het hoogst is. Nederland voorop dus, ten koste van de meest kwetsbare mensen in de wereld. Zoals de 750 miljoen kinderen die vandaag de dag niet naar school gaan, de 466.000 gevluchte Rohingya kinderen in kampen in Bangladesh, of de gemiddeld 25 kinderen die dagelijks gewond raken of sterven in gewapende conflicten wereldwijd.

Verder wil de VVD de macht van internationale verdragen, zoals het Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in Nederland verkleinen. Dit betekent dat een rechter het Nederlands recht zwaarder mag laten wegen dan internationale verdragen waarin bijvoorbeeld vastgelegd is dat kinderen recht hebben op bescherming en onderwijs. Een verkiezingsprogramma dus waarin de Trias Politica, een van de belangrijkste principes van onze democratische samenleving, met voeten wordt getreden.
 
Migratiebeleid  
Tot slot schrijft de VVD dat het quotum voor de opvang van vluchtelingen ook ‘nul’ kan zijn, afhankelijk van maatschappelijk draagvlak. De realiteit is echter dat inmiddels 183 gemeenten én 5 provincies hebben aangegeven bereid te zijn alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen op te vangen. Met bovendien een petitie die ruim 106.000 keer is ondertekend. Draagvlak, heet dat ook wel. Dus hoezo, ‘nul kan ook’?
 
Kortom, de VVD uit zich rechtser dan ooit tevoren. Juist in een tijd dat sociale rechtvaardigheid, internationale solidariteit en verbondenheid in de samenleving nodig is, stelt de VVD het nationaal belang voorop. Een gevaarlijke stap van een partij die volgens de peilingen nog steeds de grootste is. Ze lijkt te zijn vergeten dat ons belang zit in het wereldwijd stoppen van de pandemie, in het creëren van leefbare condities voor mensen die zijn gevlucht en in het verlenen van noodhulp daar waar dat het hardst nodig is. Vanuit eigenwaarde en solidariteit, maar óók uit eigenbelang. Om verder economisch verval te voorkomen, internationale stabiliteit te bevorderen en om een goed investeringsklimaat te behouden.

Op zaterdag 12 december komen alle VVD’ers samen, digitaal dit keer, om over hun verkiezingsprogramma te praten. Wij vragen hen, en vooral Minister-President Rutte, is dit echt de beste manier om de huidige crises aan te pakken? Wij gaan graag ‘samen aan de slag’, maar dan wel met oog voor de mensen om ons heen, hier en in de rest van wereld.

Pim Kraan
Algemeen Directeur, Save the Children Nederland
 
Dit artikel verscheen op 9/12 in het Nederlands Dagblad: https://www.nd.nl/opinie/opinie/1007185/vvd-uit-zich-rechtser-dan-ooit-tevoren-en-stelt-het-nationale-b
 

>